V září rozjíždíme DĚTSKÝ KLUB

Naše škola získala podporu z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí pro následující tři roky. Díky tomuto dotačnímu programu bude škola otevírat a nabízet pro žáky 4. a 5. ročníků DĚTSKÝ KLUB. Tento klub je zdarma a bude pro nedružinové žáky. Klub bude provozován denně od 12:30h do 17:30h. Družinoví žáci budou moci DĚTSKÝ KLUB využívat od 16:30h (kdy končí provoz ŠD) do 17:30h.