5.C

TŘÍDA 5.C         PŘEHLED UČIVA PRO  TÝDEN     22.6. –  24.6. 2020    Mgr. Kašparová

Vypracuj VŠE PÍSEMNĚ do sešitu

Pondělí – 22.6.

ČJ – VĚTNÝ ROZBOR – jmenné a slovesné kategorie, slovní druhy , ZSD

Na táboře se žáci rychle skamarádil-.

Naše babičky b-dlel-  v hotelu  Lev.

——————————————————————————————————–

Úterý – 23.6.

ČJ – VĚTNÝ ROZBOR – jmenné a slovesné kategorie, slovní druhy , ZSD

Krab­_ se živ_ masem.

Čáp_ b_l_ patří do skup_ny brodiv_ch ptáků.

——————————————————————————————————–

Středa – 24.6.

ČJ  – VĚTNÝ ROZBOR – jmenné a slovesné kategorie, slovní druhy , ZSD

Nesedej s_ na rozv_klanou ž_dl_.

Pravěcí l_dé lov_l_ sob_.

Matematika třída 5. C

Pondělí 22. 6. 2020

 • test na www.onlineskolak.cz

Úterý  23. 6. 2020  

 • Počtářské chvilky str. 28 – levá polovina- ofoť a pošli na můj WhatsApp

Středa 24. 6. 2020

 • Počtářské chvilky str. 28 – pravá polovina- ofoť a pošli na můj WhatsApp

————————–

 

 1. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (22. 6. – 24. 6. 2020)

 

PONDĚLÍ 22. 6.

Najdi v každé větě 1 chybu, označ ji a větu správně přepiš.

Katie were at her grandma´s.

They has got a new puppy.

I are at school.

John have to play the violin every day.

Were it boring?

 

ÚTERÝ 23. 6.

Doplň do otázek tato slova: Where, How, What, When.

………………… is your name?  My name is James.

……………….. were you born?   I was born in Prag.

………………… were you born?  I was born on 2nd February 1995.

……………….. old are you?   I am 25 years old.

 

STŘEDA 24.6.

Doplň do vět a otázek správný tvar slovesa být v přítomném čase – am, is, are.

We ……………… at home.

He ……………… at the cinema.

…………. you happy?

…………. it interesting?

Tina …………… at the shopping centre.

——————————————————————–

TŘÍDA 5.C         PŘEHLED UČIVA PRO  TÝDEN     15.6. –  19.6. 2020    Mgr. Kašparová

Vypracuj VŠE PÍSEMNĚ do sešitu

Pondělí – 15.6. /1. hodina SKYPE – 8:15h.  

ČJ – VĚTNÝ ROZBOR – jmenné a slovesné kategorie, slovní druhy , ZSD

Chlapci nasedl_  do rychl_ch aut a uháněl_ do hor.

Tukan – s.33

——————————————————————————————————–

Úterý – 16.6.

ČJ – VĚTNÝ ROZBOR – jmenné a slovesné kategorie, slovní druhy , ZSD

Natrhal_ jsme lipov_ květ na léčiv_ čaj.

Přídavná jména v závorce dej do správného tvaru/ doplň –i, -y

Jirka a Bětka nám uvařil_ léčiv_ odvar. Pomohl b_s m_ se (šp­_navý) nádob_m? Bab_čka s_ nal_la mandlov_ l_kér. Večer přiběhl i hladov_ M_rek. Snědl l_bov_kus masa. (Mnohý) l_dé b_ mu snad záv_děl_, ale m_ jsme tiše seděl_ a ani nedutal_. M_rek b_l nebo_čejně obětav_. Když b_l někdo v nouz_, hb_tě mu přispěchal na pomoc.

——————————————————————————————————–

Středa – 17.6.

ČJ  – VĚTNÝ ROZBOR – ZSD, rozvíjející větné členy

Najdi chyby a přepiš správně

O Antonínu Dvořákovi

Před několika lety jsme vspoměly 100 výročí úmrtí jednoho z našich nejznámějších a nejvýznamějších Českých skladatelů. Pocházel z rodu malích živostníků jejichž malé chalupy bívaly rostroušeny kolem Nelahozevsy nad řekou Vltavou. Hudbu studoval na varhaní škole.

 

Tukan – s.34

——————————————————————————————————

Čtvrtek – 18.6.

ČJ  – Najdi chyby a přepiš správně

Často dával soukromně zájemcům hodiny hudby aby uživil sebe a svojí rodinu. Bylo to ale býdné živobití. Skutečný úspěch Dvořákovy přinesly až jeho Slovanské tance. Roku 1892 ho pozvali i do Ameriky, aby zde na základě svích skušeností vychovával mladé tvúrce hudby. Mezi jeho díly byjste mohli nalést i velmi oblýbenou pohádkovou operu Rusalka.

 

Tukan – s.37/1

 

————————————————————————————————–

Pátek – 19.6.

ČJ –Doplňte s sebou / sebou:

Nenech …………………. Manipulovat. Vezměte si …………………. jídlo. Sotva ………………… hýbal. Byl spokojen sám ……………………… . Přivedl …………………… i matku. Plácl ………………… do bláta. Všechny své věci nosím ………………… . Dej mi …………………… mapu. Hni …………………..!

Vypiš z vět zájmena:

To se vám jen tak nepovede. O těchto problémech bychom tady raději nemluvili. Rodičům i sobě jsem udělal radost dobrou známkou. Všechny věci sbalte do jedné velké tašky. Před obchodem jsem potkal tutéž ženu jako včera na náměstí. Nevěřím nikomu z vás. Nedělejte si s tím žádné starosti. Jaké oblečení si oblékneš na ten koncert? Čeho ty si nevšimneš!

——————————————————————————————————

 • SKYPE výuka pouze uvedených dnech.
 • Dálková výuka zasílá denně zpracované úkoly, bez výzvy do 13:00h , zasílají i ti, kteří zůstávají občas doma.
 • Žáci ve škole NIC neposílají, splní si vše průběžně ve škole.

Matematika třída 5. C

Pondělí 15. 6. 2020

 • test na www.onlineskolak.cz

Úterý  16. 6. 2020  

 • Počtářské chvilky str. 26- ofoť a pošli na můj WhatsApp

Středa 17. 6. 2020

 • test na www.onlineskolak.cz

Čtvrtek 18. 6. 2020

 • počtářské chvilky str. 27 – ofoť a pošli na můj WhatsApp

Pátek 19. 6. 2020

 • MŠ – slovní úloha

Z 760 stromů zasázených v lesní školce se 4/8 sazenic neuchytily. Kolik stromů roste dál v lesní školce?

( z + v + o)

 

5. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (15. 6. – 19. 6. 2020)

 • Skype bude tento týden v pondělí a ve středu.

5.B – 8:15 – 9:00

5.C – 9:05 – 9:50

5.A – 1. skupina od 10:00, 2. skupina od 10:35

5.B + 5.C (děti doma) – od 11:15

 • Doučování bude ve čtvrtek od 13 hod.

 

PONDĚLÍ 15. 6. + STŘEDA 17.6.

Souhrnné opakování učiva

 

——————————————————————————————————————————

TŘÍDA 5.C         PŘEHLED UČIVA PRO  TÝDEN     8.6. –  12.6. 2020    Mgr. Kašparová

Vypracuj VŠE PÍSEMNĚ do sešitu

Pondělí – 8.6.         FOCENÍ – 10:30 (fotíme se ve třídním tričku!!!!!)

ČJ – VĚTNÝ ROZBOR + graf /1.hodina 8:15-9:00 SKYPE, opakování výjimek a různých gramatických jevů, chytrý sešit

Zazněly naše krásné lidové písně.

——————————————————————————————————–

Úterý – 9.6.

Pracují žáci, kteří nevykonávají přijímací řízení.

ČJ – VĚTNÝ ROZBOR – jmenné a slovesné kategorie, slovní druhy , ZSD

Chodec si odpočine ve stínu stromů.

Tento zámek zedníci krásně opravili.

——————————————————————————————————–

Středa – 10.6.

MA – 1.hodina SKYPE

ČJ – 3.hodina VĚTNÝ ROZBOR – ZSD, rozvíjející větné členy

Najdi chyby a přepiš správně

Jejich obavy vyplívaly ze skušenností z povodněmi, které přicházeli na jaře, kdy oblevy spůsobovaly velké škody. Proudům vod mnohdy neodolali silné stromy ani lidská obidlí. Rozvoj vědy a techniky ve 20. století přinutil neskrotný a často nemylosrdný živel, aby lidem prospíval. Mi víme že pitná voda je pro nás nezbitná.

Tukan – s.7

AJ -2.hodina/9:05-9:50 SKYPE….vyučuje on-line Mgr. Malá/spojení se třídou

——————————————————————————————————

Čtvrtek – 11.6.

ČJ – 1.hodina VĚTNÝ ROZBOR – ZSD (podmět a přísudek)

PŘIVLASTŇOVACÍ PŘÍDAVNÁ JMÉNA/ procvičení

 Doplňte koncovky, přídavná jména rozdělte na měkká, tvrdá, přivlastňovací…vše do sešitu

Hověz- polévka, draz- přátelé, Karlov- lázně, velryb- mládě, otcov- kolegové, bezvous- muž,

prav- včel- med, ciz- jazyk, minul- víkend, Prokopov- knihy, zdrav- životn- styl, Emin- bratři,

s hus- paštikou, z přezrál- ch třešní, ve Františkov- ch Lázních, za smrkov-m lesem, s orl-m-

křídly, Filipov- psi, se znám-m- spisovateli, s hladov-m kos-m mládětem,bez žab-ch stehýnek.

Tvrdá:­­­­­­­­­

Měkká:

Přivlastňovací:

Tukan – s.8

—————————————————————————————————-

Pátek – 12.6.

ČJ – 1.hodina  VĚTNÝ ROZBOR – ZSD  (podmět a přísudek)

POZOR! Je třeba rozlišovat 3. a 6. pád podstatného jména s koncovkou -ovi a přídavné jméno přivlastňovací, kde může být -ovi  nebo –ovy!!!!!!!!!!!

Doplňte chybějící koncovky. Podtrhněte přídavná jména.

Karlov- kamarádi, pro Karlov- kamarády, Karlov- knihy, zatelefonoval Karlov- ,Nerudov- básně,

postavili pomník Máchov-, pomohli jsme kamarádov-, krmení pro tatínkov- králíky, velitelov-

rozkazy, navrhli jsme to kapitánov-, ministrov- zákony, pro ministrov- poradce, přišli manželé

Svobodov-, poslal taxi pro manžele Svobodov-, kniha o Janu Husov-, Husov- přívrženci

 

Tukan – s.10

——————————————————————————————————

 • SKYPE výuka pouze uvedených dnech.
 • Dálková výuka zasílá denně zpracované úkoly, bez výzvy do 13:00h /i ti, kteří zůstali doma po přijímačkách!/
 • Žáci ve škole NIC neposílají, splní si vše průběžně ve škole.

 

Matematika

Pondělí 8. 6. 2020

 • focení
 • test na www.onlineskolak.cz

Úterý  9. 6. 2020  

 • přijímací řízení – držím palce

Středa 10. 6. 2020

Čtvrtek 11. 6. 2020

 • počtářské chvilky str. 25 – ofoť a pošli na můj WhatsApp

Pátek 12. 6. 2020

 • úkol bude v 8,00 na vašem emailu – odeslat emailem na mou emailovou adresu

 

 5. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (8. 6. – 12. 6. 2020)

 • Skype bude tento týden jen ve středu.

5.A – 1. skupina od 10:00, 2. skupina od 10:35

5.B + 5.C (děti doma) – od 11:15

 • Doučování bude ve čtvrtek od 13 hod.

 

PONDĚLÍ 8. 6.

Doplň do těchto vět was nebo were a pošli na WhatsApp:

They ……… at a concert. Tina …….. at home. I………. at a tennis match. Luke ………… at a golf tournament. We…………… at a yoga class. Hisham …………. at a motorbike race.

ÚTERÝ 9. 6.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA GYMNÁZIUM

STŘEDA 10. 6.

SKYPE – OPAKOVÁNÍ

ČTVRTEK 11.6.

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA – přepiš tyto otázky a odpověz na ně celou větou:

 1. What´s your name?
 2. Where are you from?
 3. How old are you?
 4. What´s the date today?
 5. What´s the weather like today?
 6. Where were you yesterday?

Fotku mi pošli na WhatsApp.

 

———————————————————————————

TŘÍDA 5.C         PŘEHLED UČIVA PRO  TÝDEN     1.6. –  5.6. 2020    Mgr. Kašparová

Vypracuj VŠE PÍSEMNĚ do sešitu

Pondělí – 1.6. Užijte si SVŮJ KRÁSNÝ DEN DĚTÍ!!!….takže úkoly tento den nejsou

——————————————————————————————————–

Úterý –2.6.

ČJ – VĚTNÝ ROZBOR – ZSD (podmět a přísudek), přívlastek Pks +Pkn  – youtube/ 1.hodina 8:15-9:00 SKYPE

Najdi chyby a přepiš správně

Nejcenější kapalina

Zamyslely ste se někdy nad tím, jakou cenu má pro člověka običejná voda? Nedávno v dením tisku uveřejnily zprávu o studánkách v Šumavských lesích. Připoměla čtenářům i známé Sládkovi verše a vybýdla je k zamyšlení nad našimi vodními zdroji. V minulích dobách lidé pohlížely na vodu jako na nebezpečný živel.

3.hodina – VL – téma – práce s mapou, opakování krajů

4.hodina – ČJ/LV – slovotvorba/SKYPE 10:55-11:40

——————————————————————————————————

Středa – 3.6.

ČJ – VĚTNÝ ROZBOR – ZSD (podmět a přísudek), přívlastek Pks +Pkn  – youtube/ 1.hodina 8:15-9:00 SKYPE

PŘIVLASTŇOVACÍ PŘÍDAVNÁ JMÉNA/ procvičení

Policista si prohlížel řidičov_ doklady. S dědečkov___ příbuznými se známe Ø Viděli jsme Vaškov_ spolužáky. S Janin_m_ sestrami jsme jeli na výlet. Ø Honzov_ hračky byly rozházené po celém pokoji. Kam položili klavíristov_ noty? Ø Nikdy necestujeme bez otcov_ch map. Četli jsme Čapkov__ romány.

AJ -2.hodina/9:05-9:50 SKYPE….vyučuje on-line Mgr. Malá/spojení se třídou

——————————————————————————————————–

Čtvrtek – 4.6.

ČJ – VĚTNÝ ROZBOR – ZSD  (podmět a přísudek), přívlastek Pks +Pkn  – youtube/ 1.hodina 8:15-9:00 SKYPE

oprav chyby/VS, koncovky podstatných jmen, přídavná jména přívlastňovací/

Minulí týden jsme koupili noví dúm se zahradou. Na zahradě jsou dědečkovy králíci a bratrovi psy. Dúm má sedum pokojů.Všechny místnosti v domě byli vybýleni. Nyní jsme tito pokoje vymalovaly oranžovímy a zelenímy barvami. Ze všech pokojů se ozívali hlasy, všichni se snažili pomáhat i Pavlovy bratři.

VL – 4.hodina ČESKÁ REPUBLIKA – součást společenstva hospodářsky vyspělých států/uč.s.43,44/ čti si v encyklopediích o Evropě

——————————————————————————————————

 

Pátek – 5.6.

ČJ  – VĚTNÝ ROZBOR – ZSD (podmět a přísudek), přívlastek Pks +Pkn  – youtube/ 1.hodina 8:15-9:00 SKYPE

PŘIVLASTŇOVACÍ PŘÍDAVNÁ JMÉNA/ procvičení

Koupili jsme i noví nábytek a půjčily jsme si dědečkovi staré hodiny. Na okna jsme povjesili nové záclony. Místnosti byli vizdobeny bílími, oranžovímí a červenýmy květinami. Pozvaly jsme na návštěvu i otcovi bratry.

4.hodina – PŘ – téma: opakování soustav

———————————————————


Matematika třída 5. C

Pondělí 1. 6. 2020

 • Mezinárodní den dětí – všechno nejlepší k svátku
 • MŠ – 15/8

Úterý  2. 6. 2020  

 • mimořádně geometrie na Skype 2. hodina – Porovnávání úhlů a osa úhlu( učebnice str. 7) – uděláme výpisky – vše v růžových rámečcích ( připrav si papír a tužku)

Středa 3. 6. 2020

 • Sčítání a odečítání zlomků – v pondělí se vám na onlineskolak.cz objeví nová látka=sčítání zlomků. Projdi si tento příspěvek a potom projdeme učebnici str. 17.
 • MD = 17/7

Čtvrtek 4. 6. 2020

 • Probereme společně str. 18
 • MŠ- písemně 18/ 7 ( 4 příklady) ofoť a pošli na můj WhatsApp

 

Pátek 5. 6. 2020

 • projdeme str. 19
 • MŠ – 19/ 1
 • DÚ na víkend – počtářské chvilky str. 24 ofoť a pošli na můj WhatsApp( ostatní odevzdají ve škole)

 

 ———————————————————————————–

 1. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (1.6. – 5.6. 2020)

 

 • Skype bude tento týden v úterý a ve středu!!!

5.A – 1. skupina od 10:00, 2. skupina od 10:35

5.B + 5.C (děti doma) – od 11:15

 • Doučování bude ve čtvrtek od 13 hod.

 

PONDĚLÍ 1.6.

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA

 • Pracovní sešit – str. 72/cv.2 – pošli fotku ke kontrole

ÚTERÝ 2. 6.

SKYPE

 • zopakování slovní zásoby 27. lekce = kulturní a sportovní události
 • pracovní sešit – společně: str. 68/cv.3
 • učebnice – str. 63 – otázka: How was it?/How is it? A odpověď: It was…/It it…

STŘEDA 3. 6.

SKYPE

 • pracovní sešit – str. 69/cv.4+5+6

ČTVRTEK 4.6.

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA

 • pracovní sešit – str. 73/cv.5 – pošli fotku ke kontrole

———————————————————————————————————

TŘÍDA 5.C         PŘEHLED UČIVA PRO  TÝDEN     25.5.- 29.5. 2020    Mgr. Kašparová

Vypracuj VŠE PÍSEMNĚ do sešitu

Pondělí – 25.5.

ČJ – Najdi chyby a přepiš správně/ 1.hodina 8:15-9:00 SKYPE

Nedávno jsme se s kamarády rozhodli, že pojedeme na vílet. Ze začátku jsme nevěděli, kam vyrazit, ale nakonec jsme se domluvili, že se podíváme na starý mlýn. Misleli jsme si, že bude zchátralý, ale zmílili jsme se. Mlýn bil krásně opravený. Nedaleko mlína stála zřícenina. Rozhodli jsme se, že se na ní virazíme podívat.

4.hodina – PŘ – téma CHRÁNÍME SI ZDRAVÍ – PŘ – pusť si na youtube video Agent v kapse: Dostávám ošklivé smsky. Do sešitu napiš nadpis: Nebezpečí na internetu a odpověz na otázky:

 1. Co uděláš, když Ti přijde nepěkná zpráva na mobil?
 2. Co uděláš, když Tě někdo tajně vyfotí a bude Ti vyhrožovat, že fotku rozešle všem?
 3. Někdo neznámý Tě přes mobil zve na zmrzku, co uděláš?
 4. Jaké je číslo bezplatné Linky bezpečí?

 

AJ -2.hodina/9:05-9:50 SKYPE….vyučuje on-line Mgr.  Malá/spojení se třídou

——————————————————————————————————–

Úterý –26.5.

ČJ – 1.hodina/8:15 – 9:00 SKYPE  -Přídavná jména PŘIVLASTŇOVACÍ – vysvětlení/procvičení

Jiráskov _   romány, sousedov _   psi, Karlov _   kamarádi, babiččin _   štěňata, žákov _   znalosti, trenérov _   pokyny, úředníkov _   razítka, zpěvákov _ nejlepší písně, Jitčin _   synové, taxikářov _   auta, chirurgov _   nástroje, Klářin _  boty.

——————————————————————————————————

Středa – 27.5.

ČJ – 1.hodina/8:15 – 9:00 SKYPE – PŘIVLASTŇOVACÍ PŘÍDAVNÁ JMÉNA/ procvičení

obě Josefov__sestry, přijeli strýčkov__sourozenci, pro Pavlin__kočky, o Žižkov__ch bojovnících, mezi Čapkovým__knihami, z Janáčkov__ch oper, Barunčin__schovanci, chlapcov__ nesmělé úsměvy, znáte Havlov__ hry, všichni Havlov__přátelé, princeznin__nápadníci, tatínkov__sněhuláci, Mirkov__ lední brusle, Husov__stoupenci uznávají Husov__myšlenky

AJ -2.hodina/9:05-9:50 SKYPE….vyučuje on-line Mgr. Malá/spojení se třídou

——————————————————————————————————–

Čtvrtek – 28.5.

ČJ – 1.hodina/8:15 – 9:00 SKYPE – PŘIVLASTŇOVACÍ PŘÍDAVNÁ JMÉNA/ procvičení

Žižkov__ bojovníci byli stateční. Křižáci nemohli přijít Žižkov__ na jméno. Karlo__ si postavili chatu. Karlov__ rodiče přijedou zítra. Neznám Karlov__ rodiče. Všechny Alšov__ obrazy jsou velmi známé. Znáte už Alšov__? Ve škole se učíme o Alšov__. Alšov__ následovníci mistra nepřekonali.

VL – 4.hodina ČESKÁ REPUBLIKA – součást společenstva hospodářsky vyspělých států/uč.s.43,44

——————————————————————————————————

Pátek – 29.5.

ČJ  – 1.hodina/8:15 – 9:00 SKYPE – PŘIVLASTŇOVACÍ PŘÍDAVNÁ JMÉNA/ procvičení

Sousedov__ dcery jsou vdané. ůjdeme k sousedov__ na jablka. Často si s námi hrají sousedov__ kočky. Někdy se přidají i sousedov__ psi. V muzeum připravili o Masarykov__ výstavu. Masarykov__ zásluhy o vlast jsou dobře známé.

4.hodina – PŘ – téma: opakování soustav

Matematika třída 5. C

Pondělí 25. 5. 2020

 • budeme opakovat společnou prací vše, co zatím známe. Tudíž projdeme celou stránku č. 8 v učebnici.
 • MŠ uděláme 8/9

Úterý  26.5. 2020  

 • Počtářské chvilky str. 23 – pošli na můj WhatsApp

Středa 27. 5. 2020

 • GE-  budeme rýsovat dle zadání, budete zadání mít v emailu či se k nám přidej  přes Skype

Čtvrtek 28. 5. 2020

 • Probereme společně str. 12,13 v učebnici,
 • MŠ- písemně 13/8  ofoť a pošli na můj WhatsApp

 

Pátek 29 .5. 2020

 • projdeme učebnici str. 14,15
 • MŠ – 15/10
 • DÚ na víkend – vypracuj si test na onlineskolak.cz

 

 ANGLICKÝ JAZYK

 1. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (25. 5. – 29. 5. 2020)

Skype bude dle následujícího rozvrhu:

 

1. vyuč. hod.

2. vyuč. hod.

10:00-10:30

10:35-11:05

11:15-11:45

pondělí

5.B

5.C

5.A (1.skupina)

5.A (2.skupina)

5.B + 5.C

(děti doma)

středa

5.B

5.C

5.A (1.skupina)

5.A (2.skupina)

 

Doučování bude ve čtvrtek od 13 hod.

 

PONDĚLÍ 25.5.

SKYPE

 • zopakování slovní zásoby 26. lekce
 • učebnice – str. 61 – sloveso být v minulém čase (oznamovací věta, otázka, odpověď)
 • pracovní sešit – str.67/cv. 4+5

ÚTERÝ 26.5.

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA

 • pracovní sešit – str. 67/cv. 6 – vyfoť a pošli ke kontrole

STŘEDA 27.5.

SKYPE

 • učebnice – str. 62/cv.1+2 – vyvození slovní zásoby lekce 27 = kulturní a sportovní události

ČTVRTEK 28.5.  

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA

 • zapiš si slovíčka lekce 27
 • pracovní sešit – str. 68/cv.1+2
 • Do cv. 1 doplň: 1. hokejový zápas, 2. závod koní, 3. hudební festival, 4. golfový turnaj, květinová show, 6. hodina jógy.
 • Ve cv. 2 jsou tyto obrázky: tenisový kurt, stadion, sportovní centrum, divadlo, kostel, hrad a pošta.
 • vyfoť zapsaná slovíčka a obě cvičení a pošli ke kontrole

———————————————————————————————————

TŘÍDA 5.C         PŘEHLED UČIVA PRO  TÝDEN     18.5.- 22.5. 2020    Mgr. Kašparová

Vypracuj VŠE PÍSEMNĚ do sešitu /jen Eliška může doplnit

Pondělí – 18.5.

ČJ – Doplň  a opiš cvičení na vyjmenovaná slova  P

L__dová p__snička, netop__r je hm__zožravec, načep__řená slep__ce, krop__cí konev, p__skoviště, hvězdný třp__t, sp__cí Růženka, plný p__tel p__lin, město P__sek, zrníčka p__lu, vítr op__luje květy, p__šťalka, ptakop__sk, nesmíš p__tlačit, neposp__chej, kozí p__sk, rozčep__řený vrabec, neohrnuj pysk nad jídlem, pap__rové p__tl__ky, p__šnit se svou krásou

– téma CHRÁNÍME SI ZDRAVÍ –1. pusť si  na youtube video  Besip: bezpečnost na kole, na skateboardu nebo bruslích. Do sešitu napiš nadpis : Bezpečnostní prvky a napiš, o jakých bezpečnostních prvcích se mluvilo ve videu – doplň obrázkem – odkaz budeš mít na mailu

——————————————————————————————————–

Úterý –19.5.

ČJ – Opiš tabulku z učebnice češtiny s.120  do CHYTRÉHO SEŠITU/ČÍSLOVKY – DRUHY…tabulku budeš mít i na emailu.

SKYPE – 9:00 -10:00 doučování, 10:05- 10:50 ostatní žáci……

 • ČJ – BINGO z VS- S, hádanky z VS, test VL – Zlínský kraj, společné procvičování ČÍSLOVEK – druhy na DIDAKTĚ, odkazy se cvičeními, vysvětlení skloňování číslovek DVA, OBA, DVĚ, OBĚ, TŘI, ČTYŘI

Procvičuj cokoliv na webu – DIDAKTA, SCIODATECH a na odkazech, které ti zašlu na email

——————————————————————————————————

Středa – 20.5.

ČJ – vypiš do sešitu  z učebnice čj s.118/2 – Vyberte ve cvičení číslovky a určete, zda jsou určité (víme přesný počet), nebo neurčité (nevíme přesný počet).

SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK – přepíšeš tabulku skloňování číslovek do CHYTRÉHO SEŠITU/máš v emailu

——————————————————————————————————–

Čtvrtek – 21.5.

ČJ  – udělej kompletní ROZBOR VĚT /ZSD, slovní druhy, jmenné kategorie (rod, číslo, pád a vzor), slovesné kategorie (osoba, číslo, čas a způsob)

Zdivočelí holubi zaplnili veliké náměstí.

Včelí med prospívá lidskému zdraví.

VL – Téma Česká republika – PRAHA uč. s.36, 37, 38, 39, 40, 41,42 – pročti si vše. Výpisky budeš mít na mailu.

———————————————————————————————————

Pátek – 22.5.

Čj – přepiš a doplň do sešitu z učebnice s.119/3 …čtyři řádky.

——————————————————-

Matematika třída 5. C

Pondělí 18. 5. 2020

 • MŠ – 19/7 nezapomeň si dělat u příkladů se závorkou pomocné výsledky, ty ti       Ale tady máš i zkusit podtrhnout příklad, který by závorku nepotřeboval, jsem zvědavá, zda na ně přijdeš. Podtrhni je zeleně.

Úterý  19. 5. 2020  

 • MD –  15/9 – slovní úloha, když uděláš zápis, půjde ti určitě lépe- nezapomeň číslo úkolu, pošli na můj WhatsApp

Středa 20. 5. 2020

Čtvrtek 21. 5. 2020

 • Počtářské chvilky str. 22 – ofoť a pošli na můj WhatsApp

Pátek 22 .5. 2020

 • 15/8
 • v pátek asi nestihnu Skype, protože budeme připravovat školu na návrat těch, se kterými se již uvidíme tváří v tvář.  Ostatní tedy až následující pátek.
 1. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (18. 5. – 22. 5. 2020)

Skype bude jen v pondělí. (Ve středu máme dopoledne poradu.)

Doučování bude ve čtvrtek od 10hod.

 

PONDĚLÍ 18.5.

SKYPE

 • učebnice – str. 60/cv.1 – vyvození slovní zásoby lekce 26
 • sloveso být v minulém čase – záporná věta

ÚTERÝ 19.5.

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA

 • zapiš si a procvič si slovíčka lekce 26
 • zapiš si sloveso být v minulém čase – záporná věta (posílám v příloze emailu)
 • vše vyfoť a pošli ke kontrole

STŘEDA 20.5.

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA

 • pracovní sešit – str. 66/cv.1 – Bad je v různých budovách – na poště, v počítačovém klubu, v tělocvičně, v muzeu, v knihovně… (Používej předložku AT a určitý člen the…)
 • pracovní sešit – str. 66/cv.2

ČTVRTEK 21.5.  

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA

 • pracovní sešit – str. 66/cv.3 – poradím, že 1. obrázek = mountains, 2. = zoo, 3. = museum
 • vyfoť str. 66 a pošli ke kontrole

 

Děkuji za spolupráci.

 

——————————————————————————————————————

TŘÍDA 5.C         PŘEHLED UČIVA PRO  TÝDEN     11.5.- 15.5. 2020    Mgr. Kašparová

Vypracuj VŠE PÍSEMNĚ do sešitu /jen Eliška může doplnit

Pondělí – 11.5.

ČJ – Doplň  a opiš cvičení na vyjmenovaná slova  M

Horský průsm_k, um_t nádobí, jedovatá zm_je, m_t narozeniny, zlom_slný nápad, dobrý úm_sl, užitečný hm_zožravec, Vysoké M_to, housle a sm_čec, nam_dlit si ruce, m_lá mam_nka, medvídek m_val, hlem_ždí tempo, m_sa ovoce, M_lada je um_něná, roztom_lé m_m_nko, m_ší díra

– téma CHRÁNÍME SI ZDRAVÍ – 1. pusť si na youtube video Agent v kapse – Pád

*výpisky budeš mít na mailu

—————————————————————————————————————————————————Úterý –12.5.

ČJ – Opiš cvičení  a doplň koncovky přídavných jmen podle vzorů JARNÍ/MLADÝ/MLADÍ …POZOR!

Zvědav__ sousedé nahlíželi přes plot. Velkou pozornost věnujeme sledování šimpanz__ch mláďat. Vždy vítězí směl__ hrdinové. Měla zálibu v blýskav__ch špercích. Za tepl__ch dnů a nocí jsou procházky velmi příjemné. Pomal__ běžci nestačili našemu tempu. Kamarádil jen se sam__m__ děvčaty.

SKYPE – 9:00 -10:00 doučování, 10:05- 10:50 ostatní žáci……

 • ČJ – BINGO z VS- P, hádanky z VS, společné procvičování ČÍSLOVEK – druhy na DIDAKTĚ, odkazy se cvičeními

Procvičuj zájmena na webu – DIDAKTA a na odkazech, které ti zašlu na email

—————————————————————————————————————————–Středa – 13.5.

ČJ – Opiš do sešitu a urči slovesné kategorie u těchto sloves/ včetně slovesného způsobu

Narodil se, vyhráli, otevřete si, vysvětlím

TUKAN s. 38 – Procvičuj zájmena /udělej sebekontrolu v klíči s.58/vezmi si na pomoc CHYTRÝ SEŠIT

——————————————————————————————————-

Čtvrtek – 14.5.

ČJ  – udělej kompletní ROZBOR VĚT /ZSD, slovní druhy, jmenné kategorie (rod, číslo, pád a vzor), slovesné kategorie (osoba, číslo, čas a způsob)

Dva orli letěli vysoko nad úzkým údolím.

Z břehu vedly k řece čtyři nebezpečné schůdky.

VL – Téma ZLÍNSKÝ KRAJ – s. 32, pracuj s mapou, udělej výpisky

————————————————————————————————————————————

Pátek – 15.5.

TUKAN s. 39 – Procvičuj zájmena /udělej sebekontrolu v klíči s.58/ vezmi si na pomoc CHYTRÝ SEŠIT

 1. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (11. 5. – 15. 5. 2020)

Na Skype si připravte učebnici i pracovní sešit.

 

PONDĚLÍ 11.5.

SKYPE

 • vysvětlení časování slovesa být v minulém čase = učebnice str. 79
 • učebnice str. 58/cv. 1 – příběh 25. lekce

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA

 • udělej výpisky Sloveso být v minulém čase (máš v příloze emailu) – vyfoť a pošli ke kontrole

ÚTERÝ 12.5.

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA

 • zapiš si a nauč se slovíčka 25. lekce, zaměř se hlavně na předložky
 • vypracuj v pracovním sešitě cv. 1 + 2 na str. 64
 • vše vyfoť a pošli ke kontrole

STŘEDA 13.5.

SKYPE

 • procvičení slovíček 25. lekce
 • procvičení minulého času slovesa být = učebnice – str. 59
 • společně: pracovní sešit – str. 65/cv.4

ČTVRTEK 14.5.  

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA

 • pracovní sešit – str. 64/cv.3 (POZOR zde používejte sloveso být v přítomném čase – Luke není…., On je….)
 • pracovní sešit – str. 65/cv. 5 (POZOR zde je sloveso být v minulém čase – já jsem byla…, on byl…)
 • vše vyfoť a pošli ke kontrole

 

Děkuji za spolupráci.

 

Matematika třída 5. C

Pondělí 11. 5. 2020

 • MD – 8 /1 písemně , nezapomeň si dělat u příkladů se závorkou pomocné výsledky, ty ti       pomohou

Úterý  12. 5. 2020  

 • vyřešit tabulku – budeš  ji mít ve svém emailu a poslat na můj email

Středa 13. 5. 2020

 • udělat do sešitu výpisky str.16 – pravidelné obrazce

 

Čtvrtek 14. 5. 2020

 • Počtářské chvilky str. 21 – ofoť a pošli na můj WhatsApp

Pátek 15 .5. 2020

 • vypracuj test na onlineskolak.cz
 • Skype – děvčata v 10,00, kluci 10,30 – potřebovat budeš papír a tužku

————————————————————————————————————————–

 

TŘÍDA 5.C    PŘEHLED UČIVA PRO  TÝDEN     4.5.- 7.5. 2020    Mgr. Kašparová

Vypracuj vše písemně do sešitu, nebo si můžeš vytisknout a doplnit do textu

Pondělí – 4.5.

ČJ – Doplň cvičení na vyjmenovaná slova  L

Starý ml_n, l_ný Honza, červený tul_pán, kl_dný obl_čej, děda nedosl_chá, namožené l_tko, na obzoru se bl_sklo, pl_žil se nocí, pl_nulá řeč, Pavl_k snídá rohl_k, kino je bl_zko, pel_něk je hořký, nal_l si l_monádu, l_pový květ, pol_kám oběd, mal_čká El_ška.

PŘÍRODOVĚDA  – téma CHRÁNÍME SI ZDRAVÍ 1) přečti si učebnici s.69 – výpisky budeš mít na mailu

2) pusť si na youtube video Agent v kapse –  Lapeni v síti

Úterý – 5.5.

ČJ – Doplňte koncovky přídavných jmen podle vzorů JARNÍ/MLADÝ …vkládej si ústně vzory!:

Nevidom__ lidé to mají těžké. Nemám rád přezrál__ banán. S úžasem jsem sledoval orl__ let. Jeho bratři jsou ti dva světlovlas__ chlapci. V televizi vystupují naš__ znám__ zpěváci. Prsten byl z ryz__ho zlata. Fakýr chodil po žhav__ch uhlících.

Učebnice češtiny – s.116/ shrnutí o zájmenech – prostuduj si

Středa – 6.5.

ČJ – Doplňte koncovky přídavných jmen podle vzorů JARNÍ/MLADÝ a zájmen

O jej__ch kamarádkách nemám moc dobré mínění. Nevzdávej se sv__ch nároků! Toto jsou potraviny s prošl__m__ lhůtami. Seznam se s m__m__ sestrami! Setkal se s poctiv__m__ nálezci. Byl to výkon se zřejm__m__ nedostatky. Ronil krokodýl__ slzy. Nejlépe skladbu zahrál slep__ houslista.

SKYPE – 9:00 -10:00 doučování, 10:00- 10:45 ostatní žáci……VÝJIMEČNÉ (mám webinář 🙂 )

 • ČJ – BINGO z VS- M, hádanky z VS, společné procvičování zájmen – druhy na DIDAKTĚ, odkazy se cvičeními
 • Přírodověda – test ze smyslové soustavy…prostuduj s. 64 v učebnici

Čtvrtek – 7.5.

ČJ – Nahraď podstatná jména vhodnými zájmeny a věty napiš do sešitu

Poslouchej bratra. __________________________________________________

Běž za maminkou. __________________________________________________

Okamžitě Ivu pusť. __________________________________________________

Musíme babičce pomáhat. ___________________________________________

VL – Téma MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – s. 30, pracuj s mapou, udělej výpisky

 

Matematika třída 5. C

Pondělí 4. 5. 2020

 • úkol ( tabulka) je v tvém emailu –   vypracuj a pošli na můj email

Úterý  5. 5. 2020  

 • Počtářské chvilky – str. 20 –  ofoť a poslat na můj WhatsApp

Středa 6. 5. 2020

Čtvrtek 7. 5. 2020

 • MD – 5/1 – nezapomeň číslo úkolu, ofoť a pošli na můj WhatsApp

Pátek 8 .5. 2020

 • je sice státní svátek, ale přes víkend potrénuj pamětně násobilku a pamětné násobení a dělení 10,100, 1000 … 
 • MD – 9/1 ( pozor na vojáky, jinak to nedáš!!!)

 

 1. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (4. 5. – 7. 5. 2020)

Na skype si tento týden připravte učebnici i pracovní sešit.

 

PONDĚLÍ 4.5.

SKYPE

 • slovíčka 24. lekce
 • přítomný čas průběhový – učebnice – str. 55/cv. 3
 • pracovní sešit – společně str. 61/cv.4
 • zopakování – měsíce v roce, datum, narozeniny

ÚTERÝ 5.5.

 • pracovní sešit – str. 61/cv.5 – pošli v úterý fotku ke kontrole

STŘEDA 6.5.

SKYPE

 • vazba „I would like…“ – společně pracovní sešit str.63/cv.4
 • přítomný čas průběhový – společně pracovní sešit str.63/cv.5

ČTVRTEK 7.5.  

 • pracovní sešit – str. 63/cv. 6 – pošli ve čtvrtek ke kontrole

 

PÁTEK 8.5.

Have a nice holiday 🙂 

 

————————————————————————————————————————————–

TŘÍDA 5.C    PŘEHLED UČIVA PRO  TÝDEN     27.4.- 30.4. 2020    Mgr. Kašparová

ČESKÝ JAZYK –vypracuj vše písemně do sešitu, nebo si můžeš vytisknout a doplnit do textu

Pondělí – 27.4.

Doplň cvičení s využitím mě /mně…vzpomeň si na VAŠ/KA, VAŠ/KO/VI – vkládej si ústně tuto pomůcku:

Od vás by ………….. to nepřekvapilo. Kdy …………… vrátíte ty peníze? Nikdo se …………… nedivil. Mluvili jste o …….……? Nechceš tam dojít místo …………? Koupil jsi …………… nákup podle seznamu? Neboj se o …………. . Zabezpečením akce pověřili pouze …………… . Vy …………… ale zásobujete! Snad …………….. nechceš opít rohlíkem?! To ………….. neuvěříte. Beze …………… se to neobejde. Myslíš, že ……………. Viděla? Nejvíc by ……………. potěšilo, kdybyste ……………. už pustili domů.

PŘÍRODOVĚDA– Téma – ČLOVĚK ROSTE A VYVÍJÍ SE s.68, ČLOVĚK SE ROZMNOŽUJE s.66, 67 – tentokrát výpisky a prezentace na e-mailu – OPIŠ do sešitu

———————————————————————————————————————————–

Úterý – 28.4.

Doplň cvičení s využitím zájmena ONA (ji, ni – TU, jí, ní – TÉ) vkládej si ústně tuto pomůcku:

Hovořili o …………… . Potkal jsem ………….. . To bych do ………….. neřekl. Nesměj se …………… . Co proti …………… máš? Bez …………… by to nešlo. Proč se na ………….. vyptáváte. Byl jsi u ………….. na návštěvě? …………. se rozhodně nebojím. Procházel se s …………… parkem. Nechte ……………. na pokoji. Až půjdeš kolem, stav se pro ………….. . Nesedneš si na chvíli k …………….? Přál bych vám ……………. vidět. …………… by to rozhodně nevadilo. Pozorovali jsme ……………. několik hodin. Záleží nám na ……………. .

SKYPE – 9:00 -10:00 doučování, 10:00- 10:45 ostatní žáci

 • ČJ – BINGO z VS, KRÁL z VS, společné procvičování zájmen a přídavných jmen na DIDAKTĚ, odkazy se cvičeními
 • Vlastivěda – test z OLOMOUCKÉHO KRAJE –podle mapy/zopakuj si
 • Přírodověda – prezentace, vysvětlení

———————————————————————————————————————————-

Středa – 29.4.

Doplňte koncovky přídavných jmen podle vzorů JARNÍ/MLADÝ …vkládej si ústně vzory!:

Dává přednost vyzkoušen__m krokům před zvídav__m hledáním. Jednání s drz__ žáky bývají vždy nepříjemn__. Oba byli velmi urostl__. To jsou naše mal__ princezny. Několik drav__ch ptáků ochranáři vypustili na Valašsku. Jeho otec je velmi laskav__. Míca přivedla na svět čtyři mal__ koťátka. Vyhýbej se ciz__mu psu.

————————————————————————————————————————————–

Čtvrtek – 30.4.

Doplňte koncovky přídavných jmen podle vzorů JARNÍ/MLADÝ – MLADÍ!!…vkládej si ústně vzory!:

Maminka peče tvarohov__ buchty. Pohádkov__ princové bývají ušlechtil__. Cesta byla lemována star__ patníky. Pandy jsou ohrožen__ tvorové. V přírodě si všímáme jen jedl__ch plodů. Po stranách náměstí je mnoho starobyl__ch barokn__ch domů. Nalezli orl__ hnízdo pod skaln__m převisem.

 

Matematika třída 5. C

Pondělí 27. 4. 2020

 • MŠ – díl    4/1    

Úterý 28. 4. 2020  

Středa 29. 4. 2020

 • Narýsuj do sešitu geometrie čtverec KLMN. Strana k = 6 cm. Vyznač úhlopříčky tohoto čtverce. Vypočítej se vzorečkem jeho obsah a obvod.

Čtvrtek 30. 4. 2020

 • MD- 8 / 8 a, b  ( vypočti tyto rovnice se zkouškou a nemusíš vymýšlet slovní úlohy)

ofoť a pošli na WhatsApp

Pátek 1.5. 2020

je státní svátek, Skype od 10,00 děvčata, 10,30 kluci

 

 1. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (27. 4. – 30. 4. 2020)

Tento týden vynecháme pracovní sešit a budeme opakovat pouze na Skype.

 

Do školního sešitu udělej zápisky – datum v aj (posílám emailem).

 

PONDĚLÍ 27. 4. – SKYPE (zopakování slovíček 23. a 24. lekce, řadové číslovky, měsíce, datum)

STŘEDA 29. 4. – SKYPE – opakování

PÁTEK 1. 5. – Have a nice holiday.

 

————————————————————————————————————————————————–

Třída 5.C            přehled učiva pro týden 20.4.-24.4. 2020                                  Mgr. Jana Kašparová

PŘEDMĚT

UČEBNICE

VYPRACUJ PÍSEMNĚ

ČESKÝ JAZYK

20.4.

 

 

21.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.4.

 

 

 

 

 

23.4., 24.4.

Učebnice ČJ:

s.105/3 …Na zahrádce … až k silné spáry

s.106/4 ….diktát –přečti si ústně a zdůvodni si

 

Shrnutí o přídavných jménech

s.106 –ústně pročti

SKYPE – 9:00-10:45

 

kdo se nemůže připojit na SKYPE – s.106/4

 

 

 

 

 

ZÁJMENA –připomeň si je na s.109

Druhy zájmen –zopakuj podle chytrého sešitu

 

Nové učivo ZÁJMENO ONA

s.114/19 …Včera…

 

Opakuj na odkazech, které ti pošlu do mailu

 

Doplň písemně y/i –shoda podmětu s přísudkem

 

 

 

 

 

 

Doplň písemně y/i, dej pozor na shodu podmětu s přísudkem, na koncovky podstatných a přídavných jmen

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplň a napiš tato zájmena do textu: ji, jí, ona, ní, ni

 

 

 

 

VLASTIVĚDA

23.4

Téma OLOMOCKÝ KRAJ

pracuj s mapou  učebnicí s.28,29

Výpisky

 

PŘÍRODOVĚDA

24.4.

Téma NERVOVÁ SOUSTAVA

Pracuj s učebnicí s.65

 

Výpisky, zhlédni video z mailu

 • Podívej se na videa a odkazy, které ti zašlu pro tento týden do emailu.
 • Doučování SKYPE – 21.4. v 9:00h -10:00h
 • SKYPE -21.4.od 10:00h- 10:45h ostatní žáci.
 • Denně NEZAPOMÍNEJ ČÍST, cokoli, co tě baví!
 • Pracuj na SCIODAT, pokud budeš chtít procvičovat – sleduji J

Matematika třída 5. C

Pondělí 20. 4. 2020

 • projdi si stranu 58, je tam opakování a měl( a) bys zvládnou bez pomoci rodičů

MŠ – 58/5

Úterý 21.4. 2020  

 • počtářské chvilky str.19 – ofoť a pošli na WhatsApp ke kontrole

 

Středa 22. 4. 2020

 • podívej se na str. 59 – vyzkoušej si, co bys zvládl úplně sám bez pomoci rodiče.
 • do sešitu geometrie udělej cvičení 9,10
 • vyzkoušej si onlineskolak.cz – test z geometrie

Čtvrtek 23. 4. 2020

 • MD- MA 3. díl 3 / 13( druhý sloupeček- takže 2 příklady na písemné dělení dvojciferným dělitelem)

Pátek 24. 4. 2020

 • projdi si nový 3. díl str. 3 a vyzkoušej si ústně cv. 1,2,3,4
 • MŠ – písemně 3/ 9 (ocením i zápis, potěšíte mě) – ofoť a pošli na WhatsApp ke kontrole

 

 1. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (20.4. – 24.4. 2020)

PONDĚLÍ 20.4.

 • skype (opakování – měsíce v roce, řadové číslovky, datum) – v učebnici – str. 53
 • po lekci skype vypracuj v pracovním sešitě cv. 6 na str. 59

 

ÚTERÝ 21.4.

 • zopakuj si slovíčka lekce 22 a vypracuj v pracovním sešitě opakování: str. 62/cv. 1+2+3

 

STŘEDA 22.4.

 • skype – učebnice str. 54/cv.1
 • po lekci skype si vypiš a nauč se slovíčka lekce 24

 

ČTVRTEK 23.4.  

 • vypracuj v pracovním sešitě str. 60/cv.1+2+3

cv.2 – doplň slovíčka: iced tea, cake, ice cream, Coke, hazelnuts, jelly, hot chocolate, tea, like, like, like

cv.3 – připomínám, že fráze „How much is…..?“ znamená: „Kolik stojí….?“

Protože už se ptáte na konkrétní jídlo a pití, nezapomeňte před názvy jídel a pítí člen určitý the.

 

PÁTEK 24.4.

 • nejpozději v pátek mi pošli úkoly ke kontrole

 

————————————————————————————————————————————

 

Třída 5.C            přehled učiva pro týden 14.4.-17.4. 2020                                  Mgr. Jana Kašparová

PŘEDMĚT

UČEBNICE

VYPRACUJ PÍSEMNĚ

ČESKÝ JAZYK

14.4.

 

15.4.

 

 

16.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.4.

Učebnice ČJ:

s.100/15 …V naší rodině… až k malé dítě

 

s.100/15… I kdyby byla….

 

 

Nová látka  – STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN

s.105/růžový rámeček -poučení

s.105/2… zelený…až ke slovu oblíbený

 

 

 

 

 

 

s.105/2… pohodlný…až ke slovu upřímný

 

 

Doplň písemně y/i

 

Doplň písemně y/i

 

 

 

 

Utvoř písemně 2. a 3.stupeň přídavných jmen

Dle vzoru:

1.stupeň – zelený

2.stupeň – zelenější

3.stupeň – nejzelenější

 

 

Utvoř písemně 2. a 3.stupeň přídavných jmen

Dle vzoru:

1.stupeň – pohodlný

2.stupeň – pohodlnější

3.stupeň – nejpohodlnější

 

VLASTIVĚDA

14.4

Téma OPAKOVÁNÍ KRAJŮ

pracuj s mapou, uč se

OPAKUJ ZE SEŠITU

 

PŘÍRODOVĚDA

16.4.

Téma OPAKOVÁNÍ SOUSTAV

 

OPAKUJ ZE SEŠITU

 

 

 • Podívej se na videa a odkazy, které ti zašlu pro tento týden do emailu.
 • Doučování SKYPE – 14.4. v 9:00h, kdo by potřeboval, může se také připojit.
 • Denně NEZAPOMÍNEJ ČÍST!
 • Pracuj na SCIODAT, pokud budeš chtít procvičovat – sleduji 🙂

Matematika třída 5. C

Děti, v úterý a ve středu je možno od 8,00 – 16,00 vyzvednout 3. díl matematiky Alter. Zazvoňte u vchodu a vyzvednete si oknem u paní učitelky Mgr. Nekvapilové dole vedle bočního vchodu.  Poté si učebnici vzadu podepiš a zkontroluj.

Úterý 14. 4.

 • projdi si stranu 57, je tam opakování a měl( a) bys zvládnou bez pomoci rodičů.

MŠ – 57/8   písemně udělej poslední slovní úlohu

Středa 15. 4.  

Na www.onlineskolak.cz budeš mít připravenou novou látku  a  příklady na vypočítání z geometrie- povrch krychle.  Podle ní si opět udělej do sešitu výpisky, hlavně vzoreček.

Vypočítej povrch krychle ABCDEFG, když hrana měří 6 cm.

(Klidně si udělej náčrtek a vše co znáš si tam označ. Použij vzoreček a vypočítej do sešitu geometrie.)

Čtvrtek 16. 4.

 • na zadních deskách 2. dílu jsou matematické pětiminutovky

MD – vypočítej z nich 9 / ABCD – se zkouškou (4 příklady na + desetinných čísel) – ofoť a pošli na WhatsApp ke kontrole

Pátek 17. 4.

 • počtářské chvilky str. 18

 

 1. třída (A+B+C) – úkoly z AJ (14.4. – 17.4. 2020)

ÚTERÝ 14.4.

 • učebnice – str. 52 – poslechni, přečti si a přelož příběh lekce 23 (v emailu posílám na pomoc poslech i překlad)
 • do slovníčku si vypiš a nauč se zatím jen názvy měsíců v roce, zapiš si je za sebou od ledna do prosince

STŘEDA 15.4.

 • skype (budeme trénovat měsíce, řadové číslovky jedenáctý – třicátý první a naučíme se správně říkat datum) – v učebnici – str. 52/cv.2, str. 53/cv.3
 • po lekci skype vypracuj v pracovním sešitě str. 58
 • 2 – poradím, že jaro=spring (březen, duben, květen), léto=summer (červen, červenec, srpen), podzim=autumn (září, říjen, listopad), zima=winter (prosinec, leden, únor)
 • 3 – Tady poradím, že otázka „What´s the weather like?“ znamená: „Jaké je počasí?“ (na jaře by mělo být deštivo, v létě slunečno, na podzim větrno a v zimě velmi chladno)

ČTVRTEK 16.4.  

 • zapiš si do slovníčku a nauč se zbylá slovíčka lekce 23
 • pracovní sešit – str. 59/cv.4+5

PÁTEK 17.4.

 • nejpozději v pátek mi pošli úkoly ke kontrole