Schůzky rodičů, konzultační dny

 
Plán schůzek rodičů :
  2.9.   2019     –   9:00-10:00 h    první třídy   
 24.10. 2019    –   16:00 h
16.1.   2020     –   16:00 h
21.5.   2020     –   16:00 h
 
 

Konzultace po osobní domluvě s třídní učitelkou.