Třídy naší školy

Mgr. Iva Rybová                      1.A          21

Mgr. Zuzana Sudová               1.B          18

Mgr. Marie Havranová           2.A          17

Mgr. Eva Antonová                  2.B          17

Mgr. Jana Kašparová               2.C          18

Mgr. Hana Protivová               3.A          23 

Mgr. Pavla Nekvapilová          3.B          23

Mgr. Kamila Saicová                4.A          22

Mgr. Marcela Kasíková            4.B          21

Mgr. Petra Hájková                  5.A          22

Mgr. Monika Čulíková             5.B           18