Třídy naší školy

Mgr. Lenka Černá

Joachimsthalerová                 1.A          

Mgr. Monika Čulíková            1.B          

Mgr. Iva Rybová                      2.A          

Mgr. Zuzana Sudová               2.B          

Mgr. Marie Havranová           3.A           

Mgr. Eva Antonová                 3.B          

Mgr. Jana Kašparová              3.C          

Mgr. Hana Protivová              4.A          

Mgr. Pavla Nekvapilová         4.B          

Mgr. Kamila Saicová               5.A 

Mgr. Marcela Kasíková           5.B