Třídy naší školy

Mgr. Marie Havranová           1.A          18

Mgr. Eva Antonová                  1.B          16

Mgr. Jana Kašparová               1.C          19

Mgr. Zuzana Sudová               2.A          23

Mgr. Pavla Nekvapilová          2.B          23

Mgr. Kamila Saicová                3.A          22

Mgr. Marcela Kasíková            3.B          21

Mgr. Petra Hájková                  4.A          22

Mgr. Monika Čulíková             4.B           18

Mgr. Hana Protivová               5.A           23

Mgr. Iva Reicheltová               5.B            25