Třídy naší školy

Mgr. Radka Vosická           II. A       23 žáků

Mgr. Reicheltová Iva          II. B       26 žáků

Mgr. Hájková Petra              I. A       22 žáků

Mgr. Čulíková Monika         I. B       20 žáků

Mgr. Kašparová Jana          III. C      18 žáků

Mgr. Hanka Protivová         IV. A      24 žáků

Mgr. Pavla Nekvapilová       IV. B      23 žáků

Mgr. Kasíková Marcela         V. A      23 žáků

Mgr. Havranová Marie          V. B      24 žáků

Mgr. Antonová Eva               III. B      17 žáků

Mgr. Němečková Jana         III. A       19 žáků