Třídy naší školy

Mgr. Radka Vosická           III. A       23 žáků

Mgr. Reicheltová Iva          III. B       26 žáků

Mgr. Hájková Petra              II. A       22 žáků

Mgr. Čulíková Monika         II. B        19 žáků

Mgr. Kašparová Jana          IV. C       18 žáků

Mgr. Hanka Protivová         V. A        23 žáků

Mgr. Pavla Nekvapilová       V. B       22 žáků

Mgr. Kasíková Marcela         I. B       23 žáků

Mgr. Havranová Marie          IV.A      17 žáků

Mgr. Antonová Eva               IV. B      17 žáků

Mgr. Saicová Kamila                I. A      22 žáků

 Mgr. Jana Němečková           Přípravná třída        16 dětí