Pohádkový čtyřlístek pomáhá II

Název projektu: Pohádkový čtyřlístek pomáhá II.
Registrační číslo:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012478
Doba realizace projektu: 1.9. 2019 – 31.8. 2020

Základní škola Všehrdova 1, Lovosice realizuje projekt v rámci výzvy 02_18_063  Šablony II – MRR v prioritní ose 3.

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU.