Školní družina a Dětský klub

Na škole je pro nejmenší žáky školní družina. Její ranní provoz začíná od 5:45 hodin a končí v 16:30 hodin. Během návštěvy mohou žáci využít různých her a herních koutků apod.

Ranní školní družinu mohou navštěvovat VŠICHNI ŽÁCI ŠKOLY (NEMUSÍ BÝT PŘIHLÁŠENI).

Při využití ranní družiny musí žák použít roušku.

Ve školním roce 2020/2021 se o program pro žáky budou starat p. vychovatelky:

Eva Gertnerová, vedoucí vychovatelka ŠD – 1.A + 3.B

Gabriela Bursová, vychovatelka ŠD – 1.B + 3.A

Dagmar Smetanová, vychovatelka ŠD – 1.C + 3.B

Pavla Frieserová, vychovatelka ŠD – 2.A

Lenka Procházková, vychovatelka ŠD – 2.B + 3.A

Romana Hoppová, asistent v ŠD

Kontakty na školní družinu:

Telefon na školní družinu 777 404 842

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vnitřní řád školní družiny

Dodatek k ŠVP ŠD č.1 1.9.2016

Dodatek k ŠVP ŠD č. 2 1.9.2018

ŠVP pro ŠD (příloha k ŠVP ZV)

ŠD -ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

 

Při Základní škole Všehrdova 1 je otevřen DĚTSKÝ KLUB. Je určen výhradně pro žáky 4. a 5. tříd. Přihlášky budou k dispozici od 1.9.2020

Zázemí DĚTSKÉHO KLUBU bude ve školních třídách 2.B, 2.A  (zvonek vlevo u hlavních dveří ZŠ)

PROVOZ:

PO – PÁ         12:30h – 17:30h

Zodpovědné osoby : Bc. Vladimíra Velichová – 5.třídy 

                                     Berenika Tesařová – 4.třídy