Školní družina

Na škole je pro nejmenší žáky školní družina. Její ranní provoz začíná od 5:45 hodin a končí v 16:30 hodin. Během návštěvy mohou žáci využít různých her a herních koutků apod.

Ve školním roce 2018/2019 se o program pro žáky budou starat p. vychovatelky:

Eva Gertnerová, vedoucí vychovatelka………….. 1.B, 3.B
Lenka Procházková………………………………………3.A +3. B
Dagmar Smetanová……………………………………..2.A + přípravka
Pavla Frieserová…………………………………………..2.B + přípravka
Gabriela Bursová………………………………………… 1.A, 3.B

Kontakty na školní družinu:

Telefon na školní družinu 777 404 842

Při Základní škole Všehrdova 1 bude otevřen DĚTSKÝ KLUB. Bude určen výhradně pro žáky 4. a 5. tříd. Přihlášky budou k dispozici od 3.9.2018

Zázemí DĚTSKÉHO KLUBU bude ve školních třídách (zvonek vlevo u hlavních dveří ZŠ)

Zodpovědné osoby : Vladimíra Velichová – 4.třídy

                                     Josef  Reichelt – 5.třídy