Školní družina

Na škole je pro nejmenší žáky školní družina. Její ranní provoz začíná od 5:45 hodin a končí v 16:30 hodin. Během návštěvy mohou žáci využít různých her a herních koutků apod.

Ranní školní družinu mohou navštěvovat VŠICHNI ŽÁCI ŠKOLY (NEMUSÍ BÝT PŘIHLÁŠENI).

Při využití ranní družiny musí žák použít chirurgickou roušku.

Ve školním roce 2021/2022 se o program pro žáky budou starat p. vychovatelky

3.oddělení – SLUNÍČKA – Eva Gertnerová, vedoucí vychovatelka ŠD – 2.A + ½ 3.B

4.oddělení – BERUŠKY – Gabriela Bursová, vychovatelka ŠD – 2.B + 2.C

1.oddělení – KOŤATA – Dagmar Smetanová, vychovatelka ŠD – 1.A  + 5.třídy

2.oddělení – SOVIČKY – Pavla Frieserová, vychovatelka ŠD – 1.B + 5.třídy

5.oddělení – ŽABIČKY – Lenka Procházková, vychovatelka ŠD – 3.A + ½ 3.B

Všechna výše uvedená oddělení jsou v budově ŠD.

6.oddělení  – KOUZELNÍCI – Bc. Vladimíra Velichová, vychovatelka ŠD – 4.A + 4.B ……toto 6. oddělení je v budově ZŠ / současná 3.B 

Anna Jaškovová, asistentka v ŠD 2.oddělení

 

Kontakty na školní družinu:

Telefon na školní družinu 777 404 842

Telefon na školní družinu 6.oddělení (vych.Velichová) – 777 404 837 …pouze do 15:00h (kancelář školy)

 

Vnitřní řád školní družiny

Dodatek k ŠVP ŠD č.1 1.9.2016

Dodatek k ŠVP ŠD č. 2 1.9.2018

ŠD -ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

PLNÁ MOC ŠD