Kritéria pro přijetí žáků do 1. tříd

Přijímají se přednostně žáci, kteří splňují níže vedená kritéria.