Výsledky zápisu 2018/2019

Vážení rodiče,

při zápisu do základní školy obdržíte u vstupních dveří identifikační číslo, které nahrazuje příjmení Vašeho dítěte (zákon č. 101/200 Sb. – O ochraně osobních dat, dle nařízení EU 679/2016 – GDPR) ve správním řízení o přijetí k základnímu vzdělávání.

 Nejpozději do 27. 5. 2018 (30ti denní zákonná lhůta) bude na veřejném místě (dveře školy, vývěsní tabule a web školy – www.zsvsehrdova.cz) zveřejněn seznam přijatých uchazečů.

Zde vyhledejte identifikační číslo, které jste obdrželi při zápisu.

 Budete-li potřebovat písemné Rozhodnutí o přijetí, je možno vyzvednout v kanceláři školy

v termínu od 14. 5. – 18. 5. 2018  od 8:00 h –14:30 h.

 V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle 777 404 837.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
       
  Základní škola Všehrdova 1, Lovosice, Všehrdova 686/1, Lovosice rozhodla  
  svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
  o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  
  (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem   
  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:  
       
           KÓD DÍTĚTE  
  ZŠ 001/2018 přijat/a  
  ZŠ 002/2018 přijat/a  
  ZŠ 003/2018 přijat/a  
  ZŠ 004/2018 přijat/a  
  ZŠ 005/2018 přijat/a  
  ZŠ 006/2018 přijat/a  
  ZŠ 007/2018 přijat/a  
  ZŠ 008/2018 přijat/a  
  ZŠ 009/2018 nepřijat/a OŠD  
  ZŠ 010/2018 přijat/a  
  ZŠ 011/2018 přijat/a  
  ZŠ 012/2018 přijat/a  
  ZŠ 013/2018 přijat/a  
  ZŠ 014/2018 přijat/a  
  ZŠ 015/2018 přijat/a  
  ZŠ 016/2018 přijat/a  
  ZŠ 017/2018 přijat/a  
  ZŠ 018/2018 nepřijat/a     
  ZŠ 019/2018 přijat/a  
  ZŠ 020/2018 přijat/a  
       
           KÓD DÍTĚTE  
  ZŠ 021/2018 nepřijat/a     
  ZŠ 022/2018 přijat/a  
  ZŠ 023/2018 přijat/a  
  ZŠ 024/2018 přijat/a  
  ZŠ 025/2018 přijat/a  
  ZŠ 026/2018 přijat/a  
  ZŠ 027/2018 nepřijat/a OŠD  
  ZŠ 028/2018 přijat/a  
  ZŠ 029/2018 přijat/a  
  ZŠ 030/2018 přijat/a  
  ZŠ 031/2018 nepřijat/a OŠD  
  ZŠ 032/2018 přijat/a  
  ZŠ 033/2018 přijat/a  
  ZŠ 034/2018 přijat/a  
  ZŠ 035/2018 přijat/a  
  ZŠ 036/2018 přijat/a  
  ZŠ 037/2018 přijat/a  
  ZŠ 038/2018 přijat/a  
  ZŠ 039/2018 nepřijat/a     
  ZŠ 040/2018 přijat/a  
  ZŠ 041/2018 nepřijat/a OŠD  
  ZŠ 042/2018 přijat/a  
  ZŠ 043/2018 přijat/a  
  ZŠ 044/2018 přijat/a  
       
           KÓD DÍTĚTE  
  ZŠ 045/2018 přijat/a  
  ZŠ 046/2018 přijat/a  
  ZŠ 047/2018 přijat/a  
  ZŠ 051/2018 přijat/a  
  ZŠ 068/2018 přijat/a  
  ZŠ 069/2018 přijat/a  
  ZŠ 070/2018 přijat/a  
  ZŠ 082/2018 odklad školní docházky  
  ZŠ 083/2018 odklad školní docházky  
  ZŠ 085/2018 odklad školní docházky  
  ZŠ 087/2018 odklad školní docházky  
  ZŠ 088/2018 odklad školní docházky  
  ZŠ 089/2018 odklad školní docházky  
  ZŠ 090/2018 odklad školní docházky  
       
       
  Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto
  rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola
  Všehrdova 1 Lovosice, Všehrdova 686/1, Lovosice.  
       
                          Mgr. Monika Zemanová, ředitelka školy