Zápis 2023

Z Á P I S

DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápisy do 1. tříd budou probíhat:

  • ve středu 19. dubna 2023 od 14:00 do 17:00 h.
  • ve čtvrtek 20. dubna 2023 od 14:00 do 17:00 h.

Organizace zápisu: Rezervace konkrétního času pro osobní účast na zápisu ve škole či podání žádosti o odklad bude spuštěna: v úterý 11. 4. 2023 od 00:00h.

Rezervační systém zápisu 

Klikněte zde: REZERVAČNÍ SYSTÉM ZÁPISU ZŠ Všehrdova 1, Lovosice

Možno vstoupit do rezervačního systému i přes QR KÓD:

Pro školní rok 2023/2024 zapisujeme tyto děti:

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 řádné přijetí
6 let k 31. 8. 2023
dítě narozené od 1. září 2016 do 31. 8. 2017
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku
předčasné přijetí
5 let k 31. 8. 2023
Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :
dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2023:
zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024
zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

S SEBOU K ZÁPISU ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PŘINESE TYTO DOKUMENTY

  • Žádost o zahájení povinné školní docházce – po online registraci ji aplikace odešle na váš uvedený email.
  • Platný doklad o svém trvalém pobytu (občanský průkaz, pas)
  • Rodný list dítěte – kopii

Pokud potřebujete s čímkoli poradit, neváhejte, zavolejte nebo napište nám na emailovou adresu:

tel.: 777 404 836    zemanova@zsvsehrdova.cz 

tel.: 728 081 926    kasparova@zsvsehrdova.cz