Hlásíme, plavání ukončeno

Základní kurz plaveckého výcviku 3.a 4.tříd je u konce. Žáci se proplavali deseti lekcemi, ve kterých se učili a zdokonalovali plavecké techniky, základní prvky záchrany a také základní hygienické dovednosti a schopnosti. Všem žákům bylo rozdáno tzv.MOKRÉ VYSVĚDČENÍ. Všichni se snažili a tak si zasloužili pochvalu od učitelek z plavecké  …

Celý článek

Výuka našich páťáků

Naši nejstarší si opravdu užívají výchov jaksepatří. S Mgr. Saicovou se vydali bruslit a s Mgr. Čulíkovou tvořili zimu, jako společnou práci. Naučit se pracovat v týmu a být ohleduplný k ostatním je velmi důležitá získaná dovednost, kterou žáci získávají v průběhu vzdělávání na 1.stupni.

Celý článek

Co nás čeká v lednu?

11.1. Schůzka rodičů od 16:00h 12.1.Plavání 3.tříd 15.1. Poslední plavání 3.tříd 18.1. 3.pedagogická rada 19.1. Kino ŠD 24.1. Okresní kolo matematické olympiády – vybraní žáci 29.1. Sebehodnocení žáků a hodnocení v ŽK 31.1. Vysvědčení se bude rozdávat poslední 4.hodinu, VŠECHNY ROČNÍKY MAJÍ VYUČOVÁNÍ DO  11:40h. 2.2. JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY Bližší …

Celý článek

Albert se rozeběhl

Albert neboli příprava na přijímací řízení na střední školy se tento týden rozeběhla. Naši páťáci, kteří mají zájem o přípravu již informace od vyučujících  obdrželi. Je to jen na nich, zda budou v přípravě důslední či nebudou. I tento náhled na přípravu nastíní hlavně rodičům, zda jejich dítě je nebo …

Celý článek

My Tři králové jdeme k vám…

Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Jmenovali se  Kašpar, Melichar a Baltazar. I naši nejmenší si o nich vypravovali, jak ve škole, tak ve družince.

Celý článek