Zájmové kroužky

 

NÁZEV KROUŽKU

ROČNÍK

ČAS KONÁNÍ

VEDOUCÍ

Výtvarný kroužek

1.-3. třídy

PO 13,30 – 14,30 h

Mgr. M. Havranová

Mgr. M. Čulíková

Pohybové hry

1.-3. třídy

ST 14,30 – 15,30 h

Bc. J. Hrstka

Jóga

1.-3. třídy

ÚT 14,30 – 15,30 h

Lenka Procházková

Sborový zpěv

1.-5. třídy

ÚT 13,30 – 14,30 h

Mgr. L. Černá

Mgr. Z. Sudová

3D tisk

4.-5. třídy

PO 13,05 – 14,05 h

Mgr. P. Nekvapilová

Mgr. I. Rybová

Keramika

4.-5. třídy

ST 13,15 – 14,15 h

Mgr. M. Kasíková

Sportovní hry

4.-5. třídy

PO 13,30 – 14,30 h

Mgr. H. Protivová

Turistický kroužek

1.-5. třída

vždy 1 sobota v měsíci (dle počasí) výprava do přírody

Mgr. E. Antonová

Mgr. K. Saicová

 
 
Systematická příprava na gymnázium – Albert

Naši páťáci si budou zkoušet testy z českého jazyka a matematiky nanečisto. (leden, únor, březen 2023)