Zájmové kroužky

Kroužky školy se upravují -nejsou ještě platné pro školní rok 2019-20
 
trž
vyučující kroužek den hodina ročník
vych.Procházková jóga pondělí 14:00 – 15:00 1.-5.r.
B.A. Broadhead konverzace Aj pondělí 14:00 – 15:00 4.-5.r.
Mgr. Vosická keramika úterý 12:45 – 13:40 4.-5.r
    úterý 13:40 – 14:30 3.A, 3.B
Mgr. Nekvapilová sportovní hry úterý 14:00 – 14:45 1.-5.r.
Mgr. Havranová výtvarný  úterý 14:00 – 14:45 4.-5.r.
Mgr. Kasíková keramika středa 13:30 – 14:15 1.-2.r.
Mgr. Vosická Školáček -zpěv středa 13:45 – 14:30 1.-5.r.
Mgr. Reicheltová FIE-program rozvoje osobnosti pátek 12:45 – 13:30 3.B
Mgr. Saicová, Mgr. Antonová turistický sobota nebo neděle 1x měsíčně výprava 1.-5.r.
 
Systematická příprava na gymnázium – Albert

Naši páťáci si budou zkoušet testy z českého jazyka a matematiky nanečisto. (leden, únor, březen 2019)