Zájmové kroužky

Zájmové kroužky školy jsou dle rozhodnutí ředitelky školy neuvedeny tento školní rok do činnosti .
Budeme  sledovat epidemiologický vývoj pro další školní rok 2021/2022 – nechceme zvyšovat reálná rizika mísení žáků ve skupině.
 
 
Systematická příprava na gymnázium – Albert

Naši páťáci si budou zkoušet testy z českého jazyka a matematiky nanečisto. (leden, únor, březen 2021)