Zájmové kroužky

 
trž
vyučující kroužek den hodina ročník
Mgr. Čulíková počítače pondělí 13:30 – 14:15 1.-5.r.
Mgr. Nekvapilová, Mgr. Sudová hasiči pondělí 14:00 – 15:00 1.-5.r.
Mgr. Kasíková keramika úterý 13:30 – 14:15 4.-5.r.
Mgr. Havranová VV tvoření úterý 13:30 – 14:15 4.-5..r.
vych.Procházková jóga úterý 14:00 – 15:00 1.-3.r.
Mgr. Hájková populární zpěv  středa 13:30 – 14:15 1.-5.r.
Mgr. Protivová sportovní hry středa 13:30 – 14:15 1.-3.r.
Mgr. Reicheltová keramika středa 13:20 – 14:10 1.-3.r.
Mgr. Zemanová, as. Tesařová Školáček středa 14:00 – 14:45 1.-5.r.
Mgr. Saicová, Mgr. Antonová turistický sobota  1x měsíčně výprava 1.-5.r.
 
Systematická příprava na gymnázium – Albert

Naši páťáci si budou zkoušet testy z českého jazyka a matematiky nanečisto. (leden, únor, březen 2019)