Zájmové kroužky

Zájmové kroužky školy budou dle rozhodnutí ředitelky školy uvedeny do činnosti od měsíce října.
Budeme  sledovat epidemiologický vývoj – nechceme zvyšovat reálná rizika mísení žáků ve skupině.
 
 
Systematická příprava na gymnázium – Albert

Naši páťáci si budou zkoušet testy z českého jazyka a matematiky nanečisto. (leden, únor, březen 2021)