Zápis 2020

ZÁPIS DO PRVNÍCH  TŘÍD:

15.4. od 14:00h – do 17:00h

16.4. od 14:00h – do 17:00h

 

Vážení rodiče předškoláků,

právě nyní si vybíráte školu, ve které získá vaše dítě základní vzdělání. Jeho kvalita ovlivní výrazným způsobem úspěšnost dítěte v dalším životě. Prvotní je volba rodiče, na kterou školu své dítě zapíše.

Děkujeme vám, pokud při vašem výběru zvažujete i naši školu – Základní školu Všehrdova 1, Lovosice.

Kapacita školy je 240 žáků, ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat ……….. první třídy a přijímat……..žáků (upravuje se).

Kritéria pro přijetí

  1. Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu ZŠ Všehrdova 1. Tyto obvody jsou určeny na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 (tato vyhláška je na www.meulovo.cz).
  2. Dítě, jemuž byl ředitelkou ZŠ Všehrdova 1, povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.
  3. Dítě, jehož sourozenec navštěvuje nebo navštěvoval ZŠ Všehrdova 1.

 

Vážení rodiče,

při zápisu do základní školy obdržíte u vstupních dveří identifikační číslo, které nahrazuje příjmení Vašeho dítěte (zákon č. 101/200 Sb. – O ochraně osobních dat, dle nařízení EU 679/2016 – GDPR) ve správním řízení o přijetí k základnímu vzdělávání.

Na tomto identifikačním čísle máte i čas, kdy vás pedagogové školy zapíší k základnímu vzdělávání. Proto využijte čas se svými dětmi, třeba v cukrárně, než na vás přijde řada. Předcházíme tak únavě dětí z čekání. Časový interval pro zapisování je 30 min. Pokud se nedostaví k zápisu oba zákonní zástupci, je dobré mít s sebou již vyplněnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, kde budou podpisy obou zákonných zástupců.

Nejpozději do 15. 5. 2020 (30ti denní zákonná lhůta) bude na veřejném místě -dveře školy, vývěsní tabule a web školy – www.zsvsehrdova.cz) zveřejněn seznam přijatých uchazečů.

Zde vyhledejte identifikační číslo, které jste obdrželi při zápisu.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle 777 404 837.

Vážení zákonní zástupci, výběr školy je jen na vás. V případě naplnění kapacity školy se pak rozhoduje

 dle zveřejněných kritérií.