Zápis 2020

ZÁPIS DO PRVNÍCH  TŘÍD

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19  budou zápisy probíhat od 6.4. – 22.4 2020 na všech lovosických základních školách bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pro zápisy jsou určeny následující termíny:

1.

Vydání žádostí na  – www.zsvsehrdova.cz

6.4.2020 – 15.4.2020

2.

Sběr žádostí

15.4.2020 – 22.4.2020

Vážení rodiče předškoláků,

právě nyní si vybíráte školu, ve které získá vaše dítě základní vzdělání. Jeho kvalita ovlivní výrazným způsobem úspěšnost dítěte v dalším životě. Prvotní je volba rodiče, na kterou školu své dítě zapíše.

Děkujeme vám, pokud při vašem výběru zvažujete i naši školu – Základní školu Všehrdova 1, Lovosice.

Kapacita školy je 240 žáků, ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat  tři první třídy a přijímat   64 žáků .

Kritéria pro přijetí

  1. Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu ZŠ Všehrdova 1. Tyto obvody jsou určeny na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 (tato vyhláška je na www.meulovo.cz).
  2. Dítě, jemuž byl ředitelkou ZŠ Všehrdova 1, povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.
  3. Dítě, jehož sourozenec navštěvuje nebo navštěvoval ZŠ Všehrdova 1.

 

Vážení rodiče,

při zápisu do základní školy obdržíte po podání žádosti telefonicky identifikační číslo, které nahrazuje příjmení vašeho dítěte (zákon č. 101/200 Sb. – O ochraně osobních dat, dle nařízení EU 679/2016 – GDPR) ve správním řízení o přijetí k základnímu vzdělávání.

 

Nejpozději do 22. 5. 2020 (30ti denní zákonná lhůta) bude na veřejném místě -dveře školy, vývěsní tabule, web školy a FB – www.zsvsehrdova.cz) zveřejněn seznam přijatých uchazečů.

Zde vyhledejte identifikační číslo, které jste obdrželi TELEFONICKY.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle 777 404 837.

Vážení zákonní zástupci, výběr školy je jen na vás. V případě naplnění kapacity školy se pak rozhoduje

 dle zveřejněných kritérií.