Zápis 2021

ZÁPIS DO PRVNÍCH  TŘÍD

Z Á P I S

DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Bližší informace o potřebné dokumentaci k zápisu budou brzy zveřejněny na webu školy.

Pro školní rok 2021/2022 zapisujeme tyto děti:

  • Děti, které dovrší do 31. 8. 2021 šest let věku, a to děti narozené 1.9. 2014 – 31.8.2015.
  • Děti po odkladu školní docházky.
  • Děti narozené 1. 9. 2015 – 30. 6. 2016, pokud splní zákonem stanovená kritéria (“nešestileté děti”).

Termíny zápisu:

Spuštění online aplikace na www. onlineskolak.cz od 1. dubna 2021

Přijímání žádostí:  6. 4. 2021 – 15. 4. 2021