Informace k zápisu 2022 – online zápis UKONČEN

Pro školní rok 2022/2023 zapisujeme tyto děti:
* Děti, které dovrší do 31. 8. 2022 šest let věku.
* Děti po odkladu školní docházky.
* Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky za splnění povinných náležitostí.

 

V případě nejasností o žádosti k přijetí k základnímu vzdělávání či odkladu školní docházky?

– V takovémto případě kontaktujte ředitelku školy Mgr. Zemanovou, tel.: 777 404 836,mail: zemanova@zsvsehrdova.cz.

Jak se dozvím o rozhodnutí?

– Na webových stránkách školy a ve vývěsce školy u hlavního vchodu dle registračních čísel přijatých/nepřijatých dětí.

– Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

 

Ke konci školního roku 2021/22 uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a učitelkami prvních tříd, která budou zaměřená na seznámení se s prostředím školy a s paní učitelkami 🙂 .