Informace k zápisu 2021

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19  budou zápisy probíhat od 6.4. – 15.4 2021 na všech lovosických základních školách bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pro zápisy jsou určeny následující termíny:

1.

Vydání žádostí na  – www.zsvsehrdova.cz ….viz níže

6.4.2021 – 15.4.2021

2.

Sběr žádostí

6.4.2021 – 15.4.2021

Žádost ke stažení:

Žádost-o-přijetí 21-22 

Níže si stáhněte pracovní list, který přiložte k ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ:

Namaluj do domečku svoji rodinu – pracovní list RODINA – ZÁPIS

Informace k pracovním listům: Pracovní listy

Šašek – pracovní list

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením bude:

  • organizován zápis bez osobní přítomnosti dětí, bude jen formální část
  • vydání formulářů pro přijetí k základnímu vzdělávání, žádosti o odklad jsou připravené na webu školy www.zsvsehrdova.cz (záložka zápis 2021) a ve stanovených dnech (6.4. – 15.4.) u vchodu do školy denně od 8:00h  – 12:00h
  • další možnost je zápis elektronický na www.onlineskolak.cz (spuštěno od 1.4.2021 s možností prohlídky)
  • sběr žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání (6.4. – 15.4.) je možné těmito způsoby:
  • datová schránka školy –   as6vezj
  • email s elektronickým podpisem
  • osobním vhozením do poštovní schránky školy (hlavní vchod – dveřní schránka)
  • Českou poštou na adresu školy –    

K rukám ředitelky školy

Základní škola

Všehrdova 686/1

 Lovosice

  410 02

  • na žádosti musí být uveden telefonický kontakt, na základě kterého vám bude zpětně sděleno evidenční číslo. Pod tímto číslem bude uvedeno, zda je dítě přijato nebo nepřijato.
  • k přihlášce je potřeba doložit i kopii rodného listu dítěte!

 

Co musím doložit k žádosti o odklad povinné školní docházky?

Zákonný zástupce doloží společně se žádostí dvě doporučující posouzení: (případně dodatečně doloží)

 – školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

 – odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Co v případě nejasností o žádosti k přijetí k základnímu vzdělávání či odkladu školní docházky?

– V takovémto případě kontaktujte ředitelku školy Mgr. Zemanovou, tel.: 777 404 836,mail: zemanova@zsvsehrdova.cz.

Jak se dozvím o rozhodnutí?

– Na webových stránkách školy a ve vývěsce školy u hlavního vchodu dle registračních čísel přijatých/nepřijatých dětí.

– Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

 

Po ukončení mimořádných opatření naše škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi a učitelkami zaměřené na seznámení se s prostředím školy.