Odklad školní docházky

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

4)  průkaz totožnosti zákonného zástupce (OP, cestovní pas a povolení k pobytu)

Termín pro odklad si zajistíte v aplikaci níže  od 11.4.2023  do 20.4.2023.

Aktivní odkaz na aplikaci zde: 

Klikněte zde: REZERVAČNÍ SYSTÉM ZÁPISU ZŠ Všehrdova 1, Lovosice

Možno vstoupit do rezervačního systému i přes QR KÓD: