Školní družina

Na škole je pro nejmenší žáky školní družina. Její ranní provoz začíná od 5:45 hodin a končí v 16:30 hodin. Během návštěvy mohou žáci využít různých her a herních koutků apod.

Ve školním roce 2017/2018 se o program pro děti budou starat p. vychovatelky:

Eva Gertnerová, vedoucí vychovatelka…………..1.A, 3.A
Lenka Procházková………………………………………3.B, C
Dagmar Smetanová……………………………………..2.A
Gabriela Bursová…………………………………………2.B
Pavla Frieserová………………………………………….1.B, 3.A

Kontakty na školní družinu:

Telefon na školní družinu 777 404 842

 

Školní vzdělávací program pro školní družinu
Dodatek k ŠVP ŠD č.1 1.9.2016
Rámcový plán pro ŠKOLNÍ DRUŽINU 2017- 2018
Řád školní družin