Žabičky hrály pétanque

Nový sport, který zažili žáci z oddělení Žabiček byl pétanque. Žáci byli nadšeni, poznali opět něco nového!