Žáci 1.B v knihovně

 Poslední návštěva knihovny žáků 1,B. Děti si zahrály na knihovniky a knihovnice. Žáci měli za úkol vyhledávat knihy dle abecedy. Moc se nám líbilo a za celoroční projekt jsme koupili paní knihovnici kytičku. Za třídu 1.B, Mgr. Čulíková