Hřensko, další výletní cíl třídy 3.C a 4.B

Společně byly tyto třídy na škole v přírodě, společně vyjely i na super výlet do Hřenska do soutěsek. Z Mezní louky se žáci vydali po modré turistické značce a pak pokračovali po žluté. Došli k Divoké soutěsce a pak dále na Edmuntovu soutěsku.  Výlet se moc podařil a všem se líbil.