Příměstský tábor se nám blíží

Z Operačního programu Zaměstnanost  MPSV rozjedeme dne 20.8. od 7:30h příměstský tábor ZŠ Všehrdova 1, Lovosice. Tento tábor bude od 20.8 do 25.8. 2018 , a to vždy od 7:30h  do 18:00.h. Prosím dbejte na včasný nástup  7:30 h., neboť je vše časově již rozplánováno a jednotlivé aktivity na sebe plynule navazují. Příměstský tábor ZŠ Všehrdova je pouze pro již přihlášené žáky.