MPSV – Operační program Zaměstnanost

Základní škola Všehrdova 1, Lovosice získala od MPSV  dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci Dětského klubu a příměstské tábory ZŠ Všehrdova 1, registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008029, prioritní osa OPZ:1.2.

Dotace MPSV – OPZ  činní  3 151 121, 01 Kč.