Aktualizována záložka ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Proběhla aktualizace záložky ZÁJMOVÉ KROUŽKY.

Vážení rodiče, volte zájmové kroužky vašich dětí tak, aby mohly pravidelně docházet alespoň jedno pololetí. Pokud nemohou, měly by se přijít vedoucímu kroužku omluvit. Jestliže se žák chce ze zájmového kroužku odhlásit, je potřeba písemného vyrozumění zákonného zástupce, aby vedoucí kroužku věděl, že rodič o absenci v kroužku ví. 

Kroužky školy začínají od 17.9. 2018