Začala nám základní výuka v plavání

Žáci 3. a 4. tříd od 11.9. začali docházet na plavecký bazén, kde jim začala základní výuka plavání. Výuka potrvá  do listopadu. V  rámci této výuky se žáci seznamují s vodním prostředím, upevňují si základní hygienické znalosti, učí se chovat bezpečně a také si zdokonalují některé plavecké styly. Na první hodiny se moc těšili a také si je užili.