Nabídka vánočního fota

Vánoční focení bude 8.11. 2018 v 8 h pouze pro přihlášené. Sourozenci mohou přijít na 8 h. Cena 3 ks fotografií 200,- Kč.
Fotit bude paní Lenka Platichová PHOTOWINGS. Bližší informace v notýsku.