Putování za pověstmi

Ve čtvrtek 18. října se vypravili žáci třetí a páté třídy do Prahy navštívit Muzeum pražských pověstí a strašidel. Opravdový mnich je seznámil s nejznámějšími pověstmi, doslova je vtáhl do děje dávných časů. Poté okusili atmosféru staré Prahy v podzemních uličkách duchů. Pravdou je, že jsme se všichni trochu báli, ale také jsme byli okouzleni. To byla ovšem jen první kapitola našeho putování.

Protože žijeme v nádherném kraji Českého středohoří, zaměřili jsme se na nejstarší z českých pověstí. Ano, máme na mysli tu O praotci Čechovi, který vystoupil na horu Říp, rozhlédl se a našel zemi zaslíbenou… A tak vznikl společný projekt obou tříd nazvaný „ Putování za pověstmi“. Jeho součástí je výtvarné ztvárnění, čtení pověstí, vyhledávání informací a jejich následná prezentace. A za co bychom děti obzvláště pochválily, byla výroba modelů hory Říp. Většinu z nich byste nerozeznali od té skutečné. Mgr. Protivová, Mgr. Reicheltová