Pekelná škola aneb přišel k nám Mikuláš

Ve středu, 5. prosince  se naše škola proměnila na pekelnou. Čerti byli téměř všude, kam jste se podívali. Na škole jste mohli dokonce najít takovou místnost, kde čerti dováděli a Mikuláš měl co dělat, aby je všechny uhlídal. Žáci 1. – 4. tříd  a přípravky přišli se podívat za anděly a čerty do tělocvičny, kde patřičně společně dováděli. Mikuláš na vše bedlivě dohlížel, zda není mezi žáky nějaký zlobivec či zlobilka. Nikoho však takového nenašel, tak pekelníkovi Luciferovi žádného našeho žáka nedal. Všichni byli naopak od Mikuláše právem odměněni.