Návrat do školních lavic v roce 2019

Školní vyučování začíná 3.1.2019 dle rozvrhu jednotlivých tříd. Ranní školní družina je tento den v provozu jako obvykle, tzn. od 5:45h.