Plán na měsíc LEDEN

3.1.   Porada třídních učitelů

10.1. výchovný program -STALETÉ KOŘENY – 4. a 5. třídy – cena 70 Kč

10.1. Pečovatelský dům – 2.A

16.1.  1.Setkání s předškoláky -“ZIMNÍ RADOVÁNKY” -15:30h

17.1. ALBERT -7:00h  – příprava na přijímačky -MA

17.1. Schůzka rodičů -16:00h – volba ŠR -zástupci rodičů

17.1. výchovný program – STALETÉ KOŘENY – 5. třídy – cena 70 Kč

18.1. ALBERT -7:00 h-ČJ

18.1. Ukázková hodina na Základní škole Antonína Baráka -5.A

22.1. matematická olympiáda – 5.třídy (zájemci o gymnázium)

23.1. Den mexické kuchyně

24.1. Pedagogická rada – 13:20h

24.1. ALBERT – MA

24.1. Krejčík Honza -2.A, 2.B

25.1. Divadlo rozmanitostí Most -1.A, 1.B

25.1. Ukázková hodina na Základní škole Antonína Baráka

25.1. ALBERT – ČJ

28.1. Hodnocení v ŽK

29.1. Už jsem čtenář -knihovna -1.A

30.1. Už jsem čtenář -knihovna -1.B

30.1. beseda k projektu ABECEDA PENĚZ – 4.třídy

31.1. Zakončení 1.pololetí – vysvědčení, vyučování do 11:40h

31.1. Školní poradenské zařízení

31.1. ALBERT -MA

V pátek 1.2. jsou jednodenní pololetní prázdniny – škola ani ŠD nejsou v provozu.