Recyklohraní ve školní družině

Účastníci školní družinky se celý týden pilně připravovali na celodružinovou akci RECYKLOHRANÍ. Na akci se připravovali všichni celý týden. Vedoucí vychovatelka školní družiny Eva Gertnerová vidí tuto akci, jako velmi přínosnou a smysluplnou a tak se ji bude snažit i v budoucnu pravidelně opakovat. Přece jen stále platí…OPAKOVÁNÍ, MATKA MOUDROSTI.