Masopust, Masopust, do kola mě holka pusť!

Masopust je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů, má pevné datum, tak jeho konec na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března. Letošní Popeleční středa vychází na 6. března.

Žáci školy si v hodinách vyučování připomněli tradice spojené právě s MASOPUSTEM. Den si užili v maskách, vyráběli jitrnici, co svět neviděl a také bylo pro ně přichystáno divadlo. Den se vydařil a teď už se všichni těší na Velikonoce.