Jak správně využívat IT a media?

 Takové bylo téma preventivního programu, který proběhl 19. 3. na ZŠ  Všehrdova. Zúčastnily se ho oba páté ročníky. Ve dvouhodinovém bloku se žáci dozvěděli, co všechno se skrývá pod pojmem media. Také jak mohou být v současné době  zveřejněné informace zavádějící a nepravdivé v důsledku nedostatečných podrobností a údajů z dané oblasti.

    Žáci sledovali videa, ze kterých posléze vyvodili poučení, jak správně využívat internet, co je a není správné. Byli varováni před sledováním stránek podporujících násilí , brutalitu, horory i před těmi, které nejsou určeny pro děti – erotickými . Dobře si rozmyslet, co uveřejnění na facebooku,.Nahrávky , videa nebo informace ze soukromí svého, rodiny nebo kamarádů by mohly být zneužity  proti nim a tím  jim  záměrně ublížit. Děvčata a chlapci byli varováni před nebezpečím kyberšikany.

   Velice vydařenou částí programu byly předvedené scénky, které si žáci v krátké pauze nacvičili na přidělené téma. Záměrem bylo vyjádřit svoje chování  a názory.  Ze spousty témat uvádím některé : například poradit dívce, zda se má sejít s chlapcem, kterého zná pouze přes internet nebo návrh chlapce, aby natočili spolu s kamarády svého spolužáka v choulostivé situaci a vše uveřejnili s úmyslem zesměšnit ho a ponížit před ostatními. Děti se tohoto úkolu zhostily bravurně.

   Program vedl v rámci projektu Etické dílny pan BTh. Jan MATOUŠEK, DiS, který nebyl na naší škole poprvé. Opět ukázal, že je odborníkem na svém místě a výše uvedenou problematikou se zabývá dlouho. Velice si cením jeho pěkného přístupu k dětem, zaujal je tak, že  aktivně spolupracovali celé dvě vyučovací hodiny. Děkujeme a rádi uvítáme další přednášku na aktuální téma dnešní doby.

  Mgr. Hana Protivová