Žáci 4.B na konferenci v Tisé

Název konference zněl TAKTO ANO A TAKHLE NE… a její náplní bylo např. nahlédnutí pod pokličku policejní práce, kdy si děti mohly osahat opravdové zbraně, vyzkoušet lodní uzly,  používané říční policií a zhlédnout výcvik policejních psů, ale také poučení o bezpečnosti v IT prostředí. Za 4.B Mgr. Antonová