Žáci 5.B v Severočeské galerii

Dne 8.10. se vypravila  5.B do Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, kde byl pro žáky připraven program s názvem Od gotiky po baroko. Na vzácných starých obrazech se žáci seznámili s různými styly malování. Na náměstí si pak prohlédli různé stavby z dob renesance a baroka. Ty pak zhlédli i z ptačí perspektivy po výstupu na vyhlídku Kalich. Druhý den si už ve škole prohloubili znalosti o stavebních a uměleckých slozích prací ve skupinách.