Příprava na Halloween u Žabiček

Prvňáčci z oddělení Žabiček se pečlivě připravovali na podzimní Halloween. Udělali krásné dýničky do květináče.