Tělocvik v 5.C

Další prima hodinu si prožili žáci 5.C. Opět šli totiž bruslit a bruslení si umí náležitě užít se spolužáky.