Markétina dopravní výchova

Žáci 3.a 4. tříd se dnes ve škole  zdokonalovali ve znalostech dopravní výchovy. Prošli čtyřmi částmi, které byly rozděleny do těchto témat:

– 1)jezdíme autem – kde si žáci zopakovali bezpečné zásady jízdy v autě

-2)viditelnost – zde si připomněli důležitost bezpečnostních prvků třeba na oblečení

-3)první pomoc -důležitá čísla , jak přivolat pomoc a v neposlední řadě ošetřit drobné zranění

-4)cyklista – zde se dozvěděli, co by nemělo chybět na kole a jak vypadá bezpečná jízda

Lektoři se žákům plně věnovali a zodpovídali jejich zvídavé otázky. Projekt se všem líbil a doufejme, že si z těchto témat  odnesou žáci co nejvíce.