Organizace vydávání vysvědčení za 2.pololetí

Vysvědčení za 2.pololetí školního roku 2019-2020 bude žákům (zákonným zástupcům žáků) vydáváno v pátek 26.června 2020, a to dle rozpisu (8:00 školní skupiny, 8:30 domácí výuka) a instrukcí třídních učitelek jednotlivých tříd.

Žádáme žáky (případně doprovázející zákonné zástupce), aby po dobu pobytu v areálu školy dodržovali bezpečné rozestupy, řídili se pokyny pedagogických pracovníků a po vyzvednutí vysvědčení opustili areál školy. Věříme, že pochopíte zvolenou formu rozdávání vysvědčení na konci tohoto školního roku, která byla zvolena s ohledem na současnou epidemiologickou situaci v České republice. Jde nám o ochranu zdraví žáků, zákonných zástupců žáků i zaměstnanců školy.

Pokud se někdo, z různých důvodů, nezúčastní rozdávání vysvědčení (viz výše), je možné si vysvědčení vyzvednout v průběhu prázdnin v době provozu školy (informace budou zveřejněny na stránkách školy, FB a na vývěsce školy).

Všem děkujeme za pochopení