Doplnění k distanční výuce od 14.10.2020 a doplnění školního řádu o body k distanční výuce

Vážení rodiče, 

distanční výuka neznamená jenom online vysílání. Jde o všechny metody, které splňují výuku na dálku. Hlavním nástrojem je pro náš 1.stupeň je www.onlineskolak.cz  a  MS Office 365, kde jsou zadávány úkoly z hlavních předmětů.  Žáci již na začátku školního roku obdrželi svá přístupová hesla, aby komunikace probíhala především v modelu učitel – žák a zpět. Samozřejmě u 1.tříd bude potřeba pomoci rodičů.

Distanční výuka je od 14.10.2020  POVINNÁ, takže zodpovědnost za její důsledné plnění dopadá především na žáky a jejich rodiče. V tomto smyslu byly upraveny i části Školního řádu,  formou Dodatku č.4 (viz níže)

DODATEK Č. 4 K ŠVP 1.9.2020 

 

Děkujeme všem, kteří jsou trpěliví a pochopili, že přechod na novou formu výuky vyžaduje nějaký čas.

Dotazy směřujte především na své třídní učitele, v případě potřeby na vedení školy.

 

Chceme věřit tomu, že se děti z prvního stupně po prázdninách vrátí do školních lavic. Uvidíme…

Milí rodiče, milí učitelé, milí žáci, přejeme vám všem pevné nervy. smile

 

Za vedení školy

Mgr. Monika Zemanová, ředitelka školy

Mgr. Jana Kašparová, zástupkyně ředitelky školy