Konečně dobrá zpráva!

Vážení rodiče,

zajisté jste přivítali  rozhodnutí MŠMT, že od 18.11.2020 se nám do školy vrátí děti z prvních a druhých tříd. Při dodržování hygienického, organizačního a provozního režimu bude škola postupovat podle platných manuálů, legislativy a školní směrnice o ochraně zdraví a provozu školy.

Jsme připraveni a na děti se těšíme.

Prosíme, podpořte význam návratu do školy a zopakujte dětem hygienické návyky.

DĚKUJEME VÁM, VAŠE POMOC JE PRO NAŠI PRÁCI NEPOSTRADATELNÁ.  

 

Milé děti, 

připravte si školní aktovky, věříme, že se do školy moc těšíte. Když budete chtít udělat radost paní učitelce, nakreslete jí obrázek.

 

Připomínáme:

1. Nastupují celé třídy (1.a 2. třídy): prosíme, buďte PŘESNÍ

Vchod TĚLOCVIČNA – 1.B  – 7:45, 2.A – 7:50, 2.B – 7:55

HLAVNÍ vchod – 1.C – 7:45, 1.A – 7:50

2. Žáci budou mít při vyučování a během pobytu ve společných prostorách roušky. Nezapomeňte připravit náhradní roušky a obal na uložení. Další náhradní roušku do ŠD. Dětský klub NENÍ v provozu.

3. Výuka bude bez zpěvu a sportovních aktivit.

4. Jelikož se bude dostatečně větrat a chodit  ven, tak děti oblékněte – nejlépe vrstvy.

5. Školní šatny se nebudou využívat, ale klíček od skříňky s sebou.

6. Oddělení ŠD budou pro každou třídu oddělené, ranní družinu přizpůsobíme podle docházky (5:45-7:40)

7. Školní jídelna je v provozu. Dětem nahlaste obědy.

8. Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 18.11.2020…viz odkaz níže

informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020