DEN ZEMĚ na Čtyřlístku…píše se o nás v tisku

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.

Den Země proběhl jako projektový den i v Základní škole ve Všehrdově ulici v Lovosicích. Probíhal jak ve škole, tak i při online vyučování dětí doma. Teorie – téma jako Ekologie, Voda, Třídění odpadu, Využití elektrické energie, Zdravý životní styl, střídala praxe a tak bylo vidět děti při úklidu kolem školy, na hřištích, i u řeky Labe.

Den Země, zvlášť v této době, připomíná důležitost a uvědomění si místa ve vesmíru a život člověka na planetě Zemi. Věříme a chceme o něm příští rok mluvit už bez roušek, s respektem a se vší vážností.

Mgr. Petra Hájková