Den Země prezenčně i distančně…

Den Země slaví žáci naší školy pravidelně. Letos je to podruhé pro někoho distančně. Někteří si tento den užili i prezenčně.

Žáci se zaměřili v obou formách výuky na poznatky o třídění odpadů, vytvářeli myšlenkové mapy a prezentace ke Dni Země. 

Pro pedagogy bylo velmi milé zjištění, že žáci mají opravdu velké znalosti o základech  ochrany životního prostředí.