Čarodějnice ve školní družině

Ačkoliv jsou v současné koronavirové době čarodějnice zakázané, tak naše paní vychovatelky pro naše žáky připravily nádherné odpoledne plné aktivit včetně opékání buřtíků a odměn. Samozřejmostí bylo dodržení vládních nařízení, ale i přes ně se vše dalo zvládnout. Počasí jim přálo a tak všichni odcházeli spokojení z krásně prožitého odpoledne.

Dík za akci patří všem paní vychovatelkám, ale i panu školníkovi, který zajistil a dohlížel na správně roztopený táborák.