My Tři králové jdeme k vám…

Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Jmenovali se  Kašpar, Melichar a Baltazar.

I naši nejmenší si o nich vypravovali, jak ve škole, tak ve družince.