Ve zdravém těle, zdravý duch.

Děti z oddělení Žabiček sportují i v novém roce….a tak to má být!