Zápis 2019

Vážení rodiče, 

ve dnech 10.-11.4. se koná na všech lovosických základních školách zápis do prvních tříd. Je vždy od 14:00-do 17:00h.

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2019, tzn. děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2018 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

U zápisu rodiče předloží:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodičů, doklad o trvalém bydliště

K zápisu si vyplňte ŽÁDOST K PŘIJETÍ (ke stažení v záložce informace – dokumenty ke stažení), nebo ŽÁDOST O ODKLAD (též možno stáhnout v této záložce). Všechny základní informace k zápisu též v záložce ZÁPIS 2019. Dokumenty k přijetí i odkladu ke stažení také možno stáhnou níže. Pokud nemáte tuto možnost, bude k dispozici ve škole v den zápisu.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Žádost_o_přijetí_2018[1]

Žádost_o_odklad_2018[1]