Zajímavé hodiny matematiky prof.Hejného ve 3.B

Každý pátek od 7.00h se žáci seznamují s matematikou prof. Hejného. Řeší společně s Mgr. Reicheltou indické násobení, cyklotrasy, násobilkové čtverce, abaku čísla a plno dalších zajímavých úloh. Kroužek navštěvuje 14 žáků, kteří mají zájem o matematiku v jiném pojetí.