Střípky z přípravné třídy

V přípravné třídě jsou dětičky, které udělaly od  září veliký pokrok. Pracují na sobě a snaží se připravit na novou roli školáka. Veliký dík patří jejich paní učitelce Pavle Frieserové.