Velikonoční prázdniny – oznámení pro zákonné zástupce žáků

 
Oznámení pro zákonné zástupce žáků
 
Podle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k Organizaci školního roku 2018/2019 (ze dne 4. dubna 2017, č. j. MSMT 6576/2017-1)  jsou vyhlášeny
 
 
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
na termín
18. 4. 2019
 
Provoz školní družiny v těchto dnech nebude zajištěn.
 
 
V Lovosicích dne 16.4. 2019                                 Mgr. Monika Zemanová
                                                                                          ředitelka školy