Elektronická výuka -23.3.- 27.3.2020

Vážení zákonní zástupci,

další učivo pro týden 23.3. – 27.3. 2020 bude vyvěšeno v pátek 20.3. na webu školy a ve vývěsce u hlavního vchodu do školy. Vyzvednutí pracovních sešitů 20.3.  je MOŽNÉ dle dohody s třídní učitelkou. 

Kontroly úkolů distančního vzdělávání (hlavně ty psací úkoly) proběhnou až při návratu do běžné denní výuky. 

OSOBNÍ KONZULTACE ve škole dle nařízení vlády ČR NEJSOU možné.

RADY pro RODIČE:

  • neodkládejte učivo z jednoho týdne na druhý – učivo z týdne 16.3. – 20.3. bude smazáno
  • udělejte si s dětmi nějaký režim a ten pokud možno dodržujte
  • nechte pracovat i děti samostatně, ony to umí,VĚŘTE JIM,  nemusíte na některé úkoly osobně dohlížet
  • pokud potřebujete, připomínáme, paní učitelky mají pracovní dobu denně od 8:00h – 13:00h a jsou připraveny vám pomoci

Děkujeme za spolupráci v této nové situaci pro nás všechny

Mgr. Kašparová